หมายเลข ID หัวข้อ : 00200011 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/07/2018

หน้าจอแบบสัมผัส มีการตอบสนองที่ล่าช้า, ทำงานไม่แน่นอน หรือ ไม่ตอบสนองเลย.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

มีหลายอย่างที่สามารถจะทำให้หน้าจอสัมผัสตอบสนองนอกเหนือจากความคาดหมาย. ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแก้ปัญหาของหน้าจอสัมผัส.

ข้อสำคัญ: ก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนนี้, ให้ดาวน์โหลดและติดตั้งไดร์ฟเวอร์ ตัวอัปเดตระบบและแอปพลิเคชั่น ที่มีให้.

หมายเหตุ:

 • หน้าจอสัมผัสไม่ได้มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ครบทุกเครื่อง. เพื่อที่จะดูว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านมีหน้าจอแบบสัมผัสหรือไม่ ให้ตรวจเช็คดูจากรายละเอียดสเปคของเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น.
 • ก่อนที่จะพยายามใช้หน้าจอสัมผัสนั้น, ต้องมั่นใจว่าได้ดึงแผ่นป้องกันหรือแผ่นปิดคลุม ที่อาจจะติดกรอบของกับหน้าจอ LCD จากโรงงาน, ไม่เช่นนั้นหน้าจอสัมผัสนั้นอาจจะทำงานได้อย่างไม่ถูกต้อง.
 • ถ้าปัญหาหน้าจอสัมผัสนั้นเริ่มมีขึ้นหลังการติดตั้งฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ของบริษัทอื่นใด ๆ เพื่อลดสาเหตุที่เป็นไปได้นี้ , ให้ถอดฮาร์ดแวร์หรือถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์นั้นออกไป ก่อนที่จะเริ่มทำในขั้นตอนนี้.
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสหน้าจออย่างรุนแรง เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านมีหน้าจอสัมผัสแบบผ่านค่าความจุ(capacitive), ที่ตอบสนองได้ดีกว่าต่อการสัมผัสแบบแผ่วเบา.
 • หน้าจอสัมผัสจะไม่ทำงานถ้าหากท่านสัมผัสด้วยปลายเล็บหรือถ้าหากท่านสวมถุงมือ.
 • หน้าจอสัมผัสนี้อาจจะทำงานได้ไม่ถูกต้อง ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นมีการเปิดขึ้นมาในขณะที่มีการแตะหน้าจออยู่. ในกรณีนี้, ให้ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ลงไปให้สมบูรณ์ และจากนั้นให้รีสตาร์ทใหม่โดยใช้ปุ่มเพาเวอร์.
 • หน้าจอสัมผัสนี้อาจจะไม่ทำงานนานหลายวินาที หลังจากที่เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นกลับมาทำงานในโหมดปกติจากโหมด Sleep. ในกรณีเช่นนี้ ให้รอสองสามวินาที ก่อนที่จะแตะหน้าจอนั้นใหม่.
 • เนื่องจากอาจจะทำให้เกิดความเสียหายหรือทำงานผิดปกติได้, เพื่อให้มีความไวในการสัมผัสที่ดี แนะนำให้ท่านรักษาให้หน้าจอสัมผัสนั้นสะอาดไม่มีฝุ่น และสิ่งสกปรกเท่าที่จะทำได้
 • บางแอปพลิเคชันไม่่ทำงานในการสัมผัสหน้าจอ.
 • เนื่องจาก แต่ละขั้นตอนเหล่านี้ จะแทนวิธีการแก้ปัญหาที่เป็นไปได้กับปัญหานี้, ให้ตรวจเช็คสถานะของหน้าจอสัมผัสนี้ หลังการทำในแต่ละขั้นตอนเสร็จสิ้นแล้ว.
 1. การปรับแต่งหน้าจอสัมผัส.
 2. การลบไดร์ฟเวอร์ของหน้าจอ จาก Device Manager.

  หมายเหตุ: เมื่อเครื่องคอมรีสตาร์ท ระบบปฏิบัติการนั้นจะหาอุปกรณ์และติดตั้งไดร์ฟเวอร์ที่เหมาะสมให้.

 3. ถอดสายของตัว AC Power Adaptor ออกและถอดแบตเตอรี่ออกนาน 30 วินาที, จากนั้นใส่แบตเตอรี่หรือต่อสายของ AC Power Adaptor หรือทั้งสอง เข้าไปใหม่.
 4. รีเซ็ต BIOS ให้กลับไปเป็นค่าเริ่มต้น. 
 5. คืนสภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กลับไปเป็นตอนที่ทำงานได้ถูกต้องโดยใช้ฟีเจอร์ System Restore.
 6. การทำ System Recovery .

ขั้นตอนการแก้ปัญหาที่แสดงไว้ข้างต้นควรจะสามารถแก้ปัญหาให้กับท่านได้. ถ้าหากท่านทำตามขั้นตอนทั้่งหมดแล้วและปัญหายังไม่สามารถแก้ไขได้ แสดงว่าอาจจะต้องขอรับบริการตรวจซ่อมแล้ว.