หมายเลข ID หัวข้อ : 00062065 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019พิมพ์

เครื่องพีซี Windows 8 ของท่านอาจจะหยุดค้างและแสดงหน้าจอสีดำ เมื่อกลับคืนมาทำงานตามปกติจากโหมด sleep หรือ hibernation

  มีความเป็นไปได้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์จะหยุดค้างตอนเริ่มทำงานและแสดงหน้าจอสีดำ เมื่อมีการเปิดการทำงานของฟีเจอร์ Hybrid Sleep เอาไว้, เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเข้าสู่โหมด Sleep หรือ Hybrid Sleep และจากนั้น เพาเวอร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้หายไปในระหว่างที่เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นอยู่ในโหมด sleep (เช่น แบตเตอรี่หมด)

  รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหานี้จะมีอยู่ในบทความ Knowledge Base ของ Microsoft® Windows 8 หยุดค้างเป็นหน้าจอสีดำหลังจากที่เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นกลับสู่การทำงานปกติจากโหมด sleep (2850674).

  ข้อสำคัญ: ถ้าท่านเคยประสบกับปัญหานี้, ท่านต้อง ทำการคืนสภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อทำการแก้ปัญหา.

  ถ้าท่านยังไม่เคยประสบกับปัญหานี้, ขอแนะนำให้ ท่านทบทวนบทความ Knowledge Base ของ Microsoft ที่กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ดังข้างต้น.

  ขอแนะนำท่านด้วยว่า ให้ทำการติดตั้งตัวอัพเดตซอฟต์แวร์ล่าสุดของ Windows 8 software เข้าไปด้วย โดยการใช้ ยูติลิตี้ Windows Update และตั้งให้ยูติลิตี้นี้ทำการดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติและทำการติดตั้งตัวอัพเดตของ Windows ที่มีอยู่ให้กับระบบของท่าน.

  ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้มีการเปิดการทำงานของ Windows Update utility ไว้และได้ทำการตั้งการดาวน์โหลดและติดตั้งตัวอัพเดตของ Windows ให้ทำงานโดยอัตโนมัติ:
  1. ชี้ไปที่ (แต่ยังไม่ต้องกดคลิก) มุมขวาล่างหรือมุมขวาบนของหน้าจอ, และจากนั้น ให้คลิกเพื่อทำการเลือกไปที่ Settings.
   Image

   หมายเหตุ:  การกดคีย์ผสมของ Windows Logo + I จะนำท่านไปสู่หน้าจอ Settings ได้เช่นกัน.

  2. ในหน้าจอของ Settings ในมุมขวาล่าง, ให้คลิกที่ Change PC settings.
   Image
  3. ในหน้าจอของ PC Settings ให้คลิกที่ Windows Update.
  4. ใน Windows Update, ให้คลิกที่ Turn automatic updating on or off.
  5. ในหน้าต่างของ Change settings, ให้คลิกเพื่อทำการเลือกที่ Install updates automatically (recommended), และจากนั้น ให้คลิกที่ปุ่ม OK.