หมายเลข ID หัวข้อ : 00063547 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/02/2018

อัตราการโอนถ่ายข้อมูลแบบไร้สาย (throughput) (ความเร็วในการดาวน์โหลด) จะช้ามากหรือมีการตัดการเชื่อมต่อแบบคาดเดาไม่ได้ เมื่อมีการเคลื่อนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ออกห่างจากจุดแอคเซสพอยต์.

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ปัญหาการเชื่อมต่อของ Wi-Fi นี้สามารถจะเกิดขึ้นได้แต่เป็นกรณีที่เกิดขึ้นได้ยากเนื่องจากเป็นผลของปัจจัยตัวแปรต่าง ๆ ที่มีหลากหลาย, รวมถึงความแรงของสัญญาณ, การเข้าใกล้กับสัญญาณ Wi-Fi, จำนวนของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้งานตัวเราท์เตอร์ Wi-Fi นั้น, และสภาวะแวดล้อมทั่วไปของ Wi-Fi. กรุณาทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อทำการแก้ปัญหานี้ และปรับปรุงอัตราของการส่งถ่ายข้อมูล (ความเร็วของการดาวน์โหลด) และการตัดการเชื่อมต่อที่ไม่สามารถคาดเดาได้.

 1. ตรวจสอบว่า ได้มีการดาวน์โหลดและติดตั้งไดร์ฟเวอร์ล่าสุดของตัวอะแดปเตอร์ไร้สายไว้แล้ว.
  1. กดที่คีย์ผสมของ Windows Logo + X, และจากนั้น ในเมนู ให้คลิกที่ Device Manager.
  2. ในหน้าต่างของ Device Manager, ให้ดับเบิลคลิกที่  Network adapters เพื่อทำการขยายการเลือก.
  3. ใน Network adapters, ให้ดับเบิลคลิกที่ Intel wireless adapter.
  4. ในหน้าต่างของ Intel wireless adapter Properties, คลิกที่แทป Driver.
  5. ในแทปของ Driver, ที่อยู่กับ Driver Version, ให้ตรวจสอบ wireless adapters driver:
   • เวอร์ชั่นล่าสุดของไดร์ฟเวอร์สำหรับ Windows 8 คือ 16.1.5.2
   • เวอร์ชั่นล่าสุดของไดร์ฟเวอร์สำหรับ Windows 8.1 คือ 16.6.0.8
  6. ถ้าหากเวอร์ชั่นของไดร์ฟเวอร์ที่แสดงไว้นั้นเหมือนกันหรือสูงกว่าของอันล่าสุดที่มีอยู่, ให้ดำเนินการในขั้นตอนถัดไป. ถ้าหากเวอร์ชั่นของไดร์ฟเวอร์ที่แสดงไว้นั้นเป็นเวอร์ชั่นที่ต่ำกว่าของอันล่าสุดที่มีให้, ให้ทำการดาวน์โหลดและติดตั้ง ตัวอัพเดทของไดร์ฟเวอร์ไร้สายล่าสุดเสียก่อนเป็นอันดับแรก, และจากนั้นให้ดำเนินการในขั้นตอนถัดไป.

 2. การปิดการปรับตั้งของการจัดการกำลัง (power management setting) สำหรับ wireless LAN adapter.
  1. กดที่คีย์ผสมของ Windows Logo + X, และจากนั้น ในเมนูให้คลิกที่ Device Manager.
  2. ในหน้าต่างของ Device Manager, ให้ดับเบิลคลิกที่  Network adapters เพื่อทำการขยายการเลือก.
  3. ใน Network adapters, ดับเบิลคลิกที่ Intel wireless adapter.
  4. ในหน้าต่างของ Intel wireless adapter Properties, ให้คลิกที่ แทปของ Power Management.
  5. ในแทปของ Power Management, ให้คลิกเพื่อทำการยกเลิกการเลือกในกรอบที่อยู่กับ Allow the computer to turn off this device to save power.
  6. คลิกที่ปุ่ม OK.

 3. การตั้ง Wireless Adapter Power Saving Mode ไปเป็น Maximum Performance.
  1. กดที่คีย์ผสมของ Windows Logo + X, และจากนั้น ในเมนูให้คลิกที่ Power Options.
  2. ในหน้าต่างของ Power Options, ที่อยู่กับ power plan ที่เลือกไว้, ให้คลิกที่ Change plan settings.
  3. ในหน้าต่างของ Change settings for the plan, ให้คลิกที่ Change advanced power settings.
  4. ในหน้าต่างของ Power Options, ให้ดับเบิลคลิกที่ Wireless Adapter Settings.
  5. ใน Wireless Adapter Settings, ดับเบิลคลิกที่ Power Saving Mode.
  6. ใน Power Saving Mode, ที่อยู่กับทั้ง On battery และ Plugged in, ให้คลิกเพื่อทำการเปลี่ยนการปรับตั้งนั้นให้เป็น Maximum Performance.

  หมายเหตุ: การเปลี่ยนการปรับตั้งของ On battery ไปเป็น Maximum Performance จะเป็นการเพิ่มการสิ้นเปลืองของแบตเตอรี่.

 4. การปรับตั้ง 802.11n Channel Width สำหรับ 2.4GHz.
  1. กดที่คีย์ผสมของ Windows Logo + X, และจากนั้น ในเมนูให้คลิกที่ Device Manager.
  2. ในหน้าต่างของ Device Manager, ให้ดับเบิลคลิกที่  Network adapters เพื่อทำการขยายการเลือก.
  3. ใน Network adapters, ดับเบิลคลิกที่ Intel wireless adapter.
  4. ในหน้าต่างของ Intel wireless adapter Properties, ให้คลิกที่แทปของ Advanced.
  5. ในแทปของ Advanced, ในส่วนของ Property, ให้ทำการคลิกเพื่อทำการเลือกที่ 802.11n Channel Width for 2.4GHz.
  6. ในขณะที่ เลือก 802.11n Channel Width for 2.4GHz ไว้อยู่นั้น, ในส่วนของ Value, ให้เปลี่ยนค่าจาก 20 MHz Only ไปเป็น Auto.

 5. การแก้ไข Wireless Network Properties
  1. กดที่คีย์ผสมของ Windows Logo + X บนคีย์บอร์ดและ, จากรายการนั้น, ให้คลิกที่ Control Panel.
  2. ในหน้าต่างของ Control Panel, ให้คลิกที่ Network and Internet.
  3. ในหน้าต่างของ Network and Internet, ให้คลิกที่ Network and Sharing Center.
  4. ในหน้าต่างของ Network and Sharing Center, ทางคอลัมน์ด้านซ้ายมือ, ให้คลิกที่ Change adapter settings.
  5. ในหน้าต่างของ Network Connections, ให้ดับเบิลคลิกที่ Wi-Fi.
  6. ในหน้าต่างของ Wi-Fi Status, ให้คลิกที่ปุ่ม Wireless Properties .
  7. ในหน้าต่างของ Wireless Network Properties, ในแทปของ Connections, ให้คลิกเพื่อใส่เครื่องหมายเลือกในกรอบที่อยู่กับ Connect even if the network is not broadcasting its name (SSID), และจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม OK.

  ข้อสำคัญ: ในตอนนี้, ให้ทดสอบดูว่ามีการปรับปรุงในอัตราการส่งถ่ายข้อมูลแบบไร้สาย(throughput) (ความเร็วในการดาวน์โหลด) หรือปัญหาการขาดหายของการเชื่อมต่อหรือไม่. ถ้าหากดีขึ้น, แนะนำให้ท่านใช้ค่าการปรับตั้งที่เปลี่ยนไว้ตามขั้นตอนข้างต้น. แต่ถ้าหากไม่ดีขึ้นหรือปัญหาการขาดตอนของการเชื่อมต่อยังมีอยู่อีกต่อไป, ให้ดำเนินการกับขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้.

 6. ปรับแต่งชนิดของ Wireless Encryption ของ Router.
  1. ให้ทำการล็อกอินเข้าไปในจุดแอคเซสพอยต์แบบไร้สาย.

   หมายเหตุ: ให้ดูจากคู่มือการใช้งานของเราท์เตอร์นั้นสำหรับคำสั่งขั้นตอนในการเข้าถึงและปรับการปรับตั้งต่าง ๆ ของเราท์เตอร์นั้น.

  2. ถ้าหากการเข้ารหัสของระบบไร้สายเป็น WEP หรือ WPS-PSK(TKIP), ให้เปลี่ยนชนิดของการเข้ารหัสไปเป็น WPS-PSK(AES).


 7. การปรับตั้งช่องความถี่ในเราท์เตอร์.
  1. ทำการล็อกอินเข้าไปในจุดแอคเซสพอยต์แบบไร้สายนั้น.

   หมายเหตุ: ให้ดูจากคู่มือการใช้งานของเราท์เตอร์นั้นสำหรับคำสั่งขั้นตอนต่าง ๆ ในการเข้าถึงและปรับค่าของการปรับตั้งต่าง ๆ ของเราท์เตอร์.

  2. การปรับช่องความถี่วิทยุให้เป็น Channel 6 หรือ Channel 11.

ปัญหาการเชื่อมต่อของ Wi-Fi นี้สามารถจะเกิดขึ้นได้แต่เป็นกรณีที่เกิดขึ้นได้ยากเนื่องจากเป็นผลของปัจจัยตัวแปรต่าง ๆ ที่มีหลากหลาย, รวมถึงความแรงของสัญญาณ, การเข้าใกล้กับสัญญาณ Wi-Fi, จำนวนของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้งานตัวเราท์เตอร์ Wi-Fi นั้น, และสภาวะแวดล้อมทั่วไปของ Wi-Fi. กรุณาทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อทำการแก้ปัญหานี้ และปรับปรุงอัตราของการส่งถ่ายข้อมูล (ความเร็วของการดาวน์โหลด) และการตัดการเชื่อมต่อที่ไม่สามารถคาดเดาได้.

 1. ตรวจสอบว่า ได้มีการดาวน์โหลดและติดตั้งไดร์ฟเวอร์ล่าสุดของตัวอะแดปเตอร์ไร้สายไว้แล้ว.
  1. กดที่คีย์ผสมของ Windows Logo + X, และจากนั้น ในเมนู ให้คลิกที่ Device Manager.
  2. ในหน้าต่างของ Device Manager, ให้ดับเบิลคลิกที่  Network adapters เพื่อทำการขยายการเลือก.
  3. ใน Network adapters, ให้ดับเบิลคลิกที่ Intel wireless adapter.
  4. ในหน้าต่างของ Intel wireless adapter Properties, คลิกที่แทป Driver.
  5. ในแทปของ Driver, ที่อยู่กับ Driver Version, ให้ตรวจสอบ wireless adapters driver:
   • เวอร์ชั่นล่าสุดของไดร์ฟเวอร์สำหรับ Windows 8 คือ 16.1.5.2
   • เวอร์ชั่นล่าสุดของไดร์ฟเวอร์สำหรับ Windows 8.1 คือ 16.6.0.8
  6. ถ้าหากเวอร์ชั่นของไดร์ฟเวอร์ที่แสดงไว้นั้นเหมือนกันหรือสูงกว่าของอันล่าสุดที่มีอยู่, ให้ดำเนินการในขั้นตอนถัดไป. ถ้าหากเวอร์ชั่นของไดร์ฟเวอร์ที่แสดงไว้นั้นเป็นเวอร์ชั่นที่ต่ำกว่าของอันล่าสุดที่มีให้, ให้ทำการดาวน์โหลดและติดตั้ง ตัวอัพเดทของไดร์ฟเวอร์ไร้สายล่าสุดเสียก่อนเป็นอันดับแรก, และจากนั้นให้ดำเนินการในขั้นตอนถัดไป.

 2. การปิดการปรับตั้งของการจัดการกำลัง (power management setting) สำหรับ wireless LAN adapter.
  1. กดที่คีย์ผสมของ Windows Logo + X, และจากนั้น ในเมนูให้คลิกที่ Device Manager.
  2. ในหน้าต่างของ Device Manager, ให้ดับเบิลคลิกที่  Network adapters เพื่อทำการขยายการเลือก.
  3. ใน Network adapters, ดับเบิลคลิกที่ Intel wireless adapter.
  4. ในหน้าต่างของ Intel wireless adapter Properties, ให้คลิกที่ แทปของ Power Management.
  5. ในแทปของ Power Management, ให้คลิกเพื่อทำการยกเลิกการเลือกในกรอบที่อยู่กับ Allow the computer to turn off this device to save power.
  6. คลิกที่ปุ่ม OK.

 3. การตั้ง Wireless Adapter Power Saving Mode ไปเป็น Maximum Performance.
  1. กดที่คีย์ผสมของ Windows Logo + X, และจากนั้น ในเมนูให้คลิกที่ Power Options.
  2. ในหน้าต่างของ Power Options, ที่อยู่กับ power plan ที่เลือกไว้, ให้คลิกที่ Change plan settings.
  3. ในหน้าต่างของ Change settings for the plan, ให้คลิกที่ Change advanced power settings.
  4. ในหน้าต่างของ Power Options, ให้ดับเบิลคลิกที่ Wireless Adapter Settings.
  5. ใน Wireless Adapter Settings, ดับเบิลคลิกที่ Power Saving Mode.
  6. ใน Power Saving Mode, ที่อยู่กับทั้ง On battery และ Plugged in, ให้คลิกเพื่อทำการเปลี่ยนการปรับตั้งนั้นให้เป็น Maximum Performance.

  หมายเหตุ: การเปลี่ยนการปรับตั้งของ On battery ไปเป็น Maximum Performance จะเป็นการเพิ่มการสิ้นเปลืองของแบตเตอรี่.

 4. การปรับตั้ง 802.11n Channel Width สำหรับ 2.4GHz.
  1. กดที่คีย์ผสมของ Windows Logo + X, และจากนั้น ในเมนูให้คลิกที่ Device Manager.
  2. ในหน้าต่างของ Device Manager, ให้ดับเบิลคลิกที่  Network adapters เพื่อทำการขยายการเลือก.
  3. ใน Network adapters, ดับเบิลคลิกที่ Intel wireless adapter.
  4. ในหน้าต่างของ Intel wireless adapter Properties, ให้คลิกที่แทปของ Advanced.
  5. ในแทปของ Advanced, ในส่วนของ Property, ให้ทำการคลิกเพื่อทำการเลือกที่ 802.11n Channel Width for 2.4GHz.
  6. ในขณะที่ เลือก 802.11n Channel Width for 2.4GHz ไว้อยู่นั้น, ในส่วนของ Value, ให้เปลี่ยนค่าจาก 20 MHz Only ไปเป็น Auto.

 5. การแก้ไข Wireless Network Properties
  1. กดที่คีย์ผสมของ Windows Logo + X บนคีย์บอร์ดและ, จากรายการนั้น, ให้คลิกที่ Control Panel.
  2. ในหน้าต่างของ Control Panel, ให้คลิกที่ Network and Internet.
  3. ในหน้าต่างของ Network and Internet, ให้คลิกที่ Network and Sharing Center.
  4. ในหน้าต่างของ Network and Sharing Center, ทางคอลัมน์ด้านซ้ายมือ, ให้คลิกที่ Change adapter settings.
  5. ในหน้าต่างของ Network Connections, ให้ดับเบิลคลิกที่ Wi-Fi.
  6. ในหน้าต่างของ Wi-Fi Status, ให้คลิกที่ปุ่ม Wireless Properties .
  7. ในหน้าต่างของ Wireless Network Properties, ในแทปของ Connections, ให้คลิกเพื่อใส่เครื่องหมายเลือกในกรอบที่อยู่กับ Connect even if the network is not broadcasting its name (SSID), และจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม OK.

  ข้อสำคัญ: ในตอนนี้, ให้ทดสอบดูว่ามีการปรับปรุงในอัตราการส่งถ่ายข้อมูลแบบไร้สาย(throughput) (ความเร็วในการดาวน์โหลด) หรือปัญหาการขาดหายของการเชื่อมต่อหรือไม่. ถ้าหากดีขึ้น, แนะนำให้ท่านใช้ค่าการปรับตั้งที่เปลี่ยนไว้ตามขั้นตอนข้างต้น. แต่ถ้าหากไม่ดีขึ้นหรือปัญหาการขาดตอนของการเชื่อมต่อยังมีอยู่อีกต่อไป, ให้ดำเนินการกับขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้.

 6. ปรับแต่งชนิดของ Wireless Encryption ของ Router.
  1. ให้ทำการล็อกอินเข้าไปในจุดแอคเซสพอยต์แบบไร้สาย.

   หมายเหตุ: ให้ดูจากคู่มือการใช้งานของเราท์เตอร์นั้นสำหรับคำสั่งขั้นตอนในการเข้าถึงและปรับการปรับตั้งต่าง ๆ ของเราท์เตอร์นั้น.

  2. ถ้าหากการเข้ารหัสของระบบไร้สายเป็น WEP หรือ WPS-PSK(TKIP), ให้เปลี่ยนชนิดของการเข้ารหัสไปเป็น WPS-PSK(AES).


 7. การปรับตั้งช่องความถี่ในเราท์เตอร์.
  1. ทำการล็อกอินเข้าไปในจุดแอคเซสพอยต์แบบไร้สายนั้น.

   หมายเหตุ: ให้ดูจากคู่มือการใช้งานของเราท์เตอร์นั้นสำหรับคำสั่งขั้นตอนต่าง ๆ ในการเข้าถึงและปรับค่าของการปรับตั้งต่าง ๆ ของเราท์เตอร์.

  2. การปรับช่องความถี่วิทยุให้เป็น Channel 6 หรือ Channel 11.