หมายเลข ID หัวข้อ : 00062074 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

วิธีการดำเนินการกู้คืนสภาพระบบ (System Recovery) จากภายนอกของ Windows ใน Windows 8 และ 8.1


  ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อดำเนินการฟื้นคืนระบบ (System Recovery) โดยไม่ได้เข้า Windows.

  1. กดค้างไว้ที่ปุ่ม Power จนกระทั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ปิดลงไปอย่างสมบูรณ์.

   ข้อสำคัญ:

   • กระบวนการนี้จะต้องดำเนินการจากสภาวะที่มีการปิดเพาเวอร์สมบูรณ์แล้วเท่านั้น.
   • เมื่อมีการเลือกที่ตัวเลือก Shutdown ในระบบปฏิบัติการ Windows 8, เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นจะไม่ปิดเพาเวอร์ลงไปอย่างสมบูรณ์ แต่จะเป็นการล็อกออฟอย่างพื้นฐานของยูสเซอร์ทั้งหมด และจากนั้นจะเข้าสู่สภาวะจำศีล (hibernate). ซึ่งเรียกกันว่าเป็น Hybrid Shutdown. ซึ่งการทำงานของการ shutdown/startup แบบใหม่นี้จะทำให้ฮาร์ดแวร์ที่เชื่อมต่ออยู่จะคงสภาพการเตรียมพร้อมทำงาน และทำให้รวดเร็วและง่ายกว่าการเริ่มต้นทำงานใหม่ทั้งระบบ.
  2. ที่คีย์บอร์ด, ให้กดที่ปุ่ม Assist.
   Image

   หมายเหตุ: ตำแหน่งของปุ่ม Assist จะขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องของคอมพิวเตอร์ของท่าน. ถ้าต้องการจะดูตำแหน่งของปุ่ม Assist ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้.

  3. เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นจะเริ่มต้นการทำงานที่หน้าจอ VAIOCare | Rescue Mode.
   Image

   หมายเหตุ:

   • Recover or maintain your System [F10] - ตัวเลือกนี้จะอนุญาตให้ท่านดำเนินการฟื้นคืนระบบและคืนสภาวะของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กลับไปเป็นสถานะที่ออกมาจากโรงงาน.
   • Start from media (USB device/optical disc) [F11] - ตัวเลือกนี้จะอนุญาตให้ท่านเริ่มการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์จาก แผ่น CD/DVD หรืออุปกรณ์ USB
   • Start from network [F12] - ตัวเลือกนี้จะอนุญาตให้ท่านเริ่มการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์จากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายได้.
   • Start BIOS [F2] - ตัวเลือกนี้จะอนุญาตให้ท่านเข้าไป และทำการแก้ไขใน BIOS ได้.
   • Shut down [F4] - ตัวเลือกนี้จะทำการชัตดาวน์เครื่องคอมพิวเตอร์.
   • Start Windows [Esc] - ตัวเลือกนี้จะอนุญาตให้ท่านเริ่มการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ใน Windows ตามปกติ.
   • Select language [F1] - ตัวเลือกนี้จะอนุญาตให้ท่านทำการเลือกภาษาที่แตกต่างออกไปได้.
  4. กดที่ คีย์ F10 เพื่อทำการเลือกที่ตัวเลือก Recover or maintain your System [F10].
  5. ในหน้าจอ Choose your keyboard layout screen, ให้ทำการคลิกเพื่อทำการเลือกเลย์เอาท์ของแป้นพิมพ์ที่ต้องการ.
   Image
  6. ใน Choose an option, ให้คลิกเลือกที่ตัวเลือก Troubleshooter.
   Image
  7. ในหน้าจอของ Troubleshooter, ให้คลิกเพื่อทำการเลือกที่ตัวเลือกของ Recovery and maintenance.
   Image
  8. ในหน้าจอของ Recovery Tool, ให้คลิกเพื่อทำการเลือกที่ Windows 8. Image
  9. ในหน้าจอของ VAIO Care (Rescue Mode), ให้คลิกเลือกที่ตัวเลือกของ Start recovery wizard.
   Image
  10. ในหน้าต่างของ Do you need to rescue your data?, ให้คลิกที่ Yes, I'd like to rescue my data.
   Image

   หมายเหตุ: ถ้าท่านไม่มีข้อมูลใด ๆ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านที่จะต้องทำการแบ็คอัพเก็บไว้, ให้คลิกที่ปุ่ม Skip Rescue และดำเนินการต่อไปในขั้นตอนที่ 16.

  11. เชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอกเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่น USB hard drive หรือ thumb drive.
  12. ในหน้าต่างของ Select Rescue type, คลิกที่ Easy rescue.
   Image

   หมายเหตุ:

   • ถ้าท่านต้องการจะเลือกไฟล์ต่าง ๆ ด้วยตนเองเพื่อทำการแบ็คอัพไว้, ให้คลิกที่ Custom Rescue และจากนั้นให้ทำการตามคำสั่งต่าง ๆ บนหน้าจอ.
   • ซอฟต์แวร์จะทำการตรวจหาข้อมูลของท่านให้เองโดยอัตโนมัติ
  13. ให้ทำการคลิกเพื่อทำการเลือกที่ไดร์ฟที่ท่านต้องการจะทำการแบ็คอัพข้อมูลของท่านและให้คลิกที่ ปุ่ม Next.
   Image

   หมายเหตุ: หน้าจอนี้จะแสดงจำนวนของพื้นที่ที่ต้องการและจำนวนของพื้นที่ว่างในไดร์ฟภายนอกนั้น.

  14. ในหน้าต่างของ Confirm options and start rescue, ให้คลิกที่ปุ่ม Start Rescue.
   Image

   หมายเหตุ: หน้าต่างแสดงความคืบหน้าจะแสดงสถานะของการแบ็คอัพ.

  15. ในหน้าต่างของ Rescue has completed successfully, ให้คลิกที่ ปุ่ม Next.
   Image
  16. ในหน้าต่างของ Are you sure you want to start recovery, ให้คลิกเพื่อทำการเลือกที่ Yes, I'm sure และจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Start Recovery.
   Image

   หมายเหตุ: หน้าต่างแสดงสถานะจะแสดงขึ้นมาเพื่อเป็นการแสดงถึงความคืบหน้าของแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่แตกต่างออกไป ไม่จำเป็นต้องทำอะไร กระบวนการนี้อาจจะให้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงและเครื่องคอมพิวเตอร์อาจจะทำการรีสตาร์ทหลายครั้ง.
   Image

  17. ในหน้าต่างของ Recovery complete, ให้คลิกที่ปุ่ม Restart.
   Image
  18. เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์รีสตาร์ทขึ้นมา, ให้ทำการตามคำสั่งต่าง ๆ บนหน้าจอเพื่อทำการเซ็ตอัพระบบปฏิบัติการและทำการฟื้นคืนระบบให้เสร็จสิ้น.