หมายเลข ID หัวข้อ : 00063058 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/11/2014

วิธีการเปลี่ยนภาพประจำตัวบัญชีผู้ใช้งาน (Account picture) ในหน้าจอ Start ใน Windows 8

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อทำการเปลี่ยน รูปภาพประจำบัญชีผู้ใช้งาน (Account picture).

 1. ชี้ไปที่ (แต่ยังไม่ต้องกดคลิก) ที่มุมขวาล่างหรือมุมขวาบนของหน้าจอ, และจากนั้น ให้คลิกเพื่อทำการเลือกที่ Settings.
  Image

  หมายเหตุ:  การใช้งานคีย์ผสมของ Windows Logo + I ก็จะนำท่านไปยังหน้าจอ Settings ได้เช่นกัน.

 2. ในหน้าจอ Settings ในมุมล่างขวา, คลิกที่ Change PC settings.
  Image
 3. ในหน้าจอ PC Settings, ที่แทปของ Personalize, คลิกที่ Account picture.

  หมายเหตุ:  การคลิกขวาที่ Account picture ทันทีจากหน้าจอ Start จะนำท่านไปยังหน้าจอ Account picture ที่เป็นส่วนของ หน้าจอ PC settings ได้เลย.

 4. ใน Account picture ที่เป็นส่วนของหน้าจอ PC settings, คลิกที่ปุ่ม Browse เพื่อใช้รูปภาพที่มีอยู่ หรือ เลือกที่ Camera เพื่อใช้กล้องทำการถ่ายภาพขึ้นมาใหม่.
  Image