หมายเลข ID หัวข้อ : 00060107 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/11/2017

อัตราการโอนถ่ายข้อมูลแบบไร้สาย (wireless throughput) (ความเร็วในการดาวน์โหลด) มีการทำงานที่ช้ามาก หรือ มีการตัดการเชื่อมต่ออย่างไม่อาจจะคาดเดาได้ เมื่อมีการขยับเครื่องคอมพิวเตอร์ออกห่างจากจุดแอคเซ็สพอยต์

  ปัญหาการเชื่อมต่อของ Wi-Fi นี้สามารถจะเกิดขึ้นได้แต่จะเกิดขึ้นได้ค่อนข้างยาก สืบเนื่องมาจาก การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ที่หลากหลาย ที่มีทั้งความแรงของสัญญาณ การเข้าใกล้กับสัญญาณ Wi-Fi จำนวนของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้งานใน Wi-Fi router และสภาวะแวดล้อมอื่น ๆ ของ Wi-Fi กรุณาทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อทำการแก้ปัญหา และปรับปรุงอัตราการโอนถ่ายข้อมูลแบบไร้สาย (ความเร็วของการดาวน์โหลด) และการตัดการเชื่อมต่อที่อาจจะเกิดแบบคาดเดาไม่ได้

  1. ตรวจสอบว่า ได้มีการดาวน์โหลดและติดตั้งตัวไดร์ฟเวอร์ของอะแดปเตอร์ไร้สายล่าสุดไว้แล้ว
   1. กดที่คีย์ผสมของ Windows Logo + X และจากนั้น  ในเมนู ให้คลิกที่ Device Manager
   2. ในหน้าต่างของ Device Manager ให้ดับเบิลคลิกที่  Network adapters เพื่อทำการขยายการเลือก
   3. ใน Network adapters ดับเบิลคลิกที่ Broadcom  wireless adapter.
   4. ในหน้าต่างของ Broadcom wireless adapter Properties คลิกที่แทป Driver
   5. ในแทปของ Driver ที่อยู่กับ Driver Version ให้ตรวจสอบเวอร์ชั่นของ wireless adapters driver:
    • เวอร์ชั่นล่าสุดของ Driver สำหรับ Windows 8 คือ 5.93.99.187
    • เวอร์ชั่นล่าสุดของ Driver สำหรับ Windows 8.1 คือ 5.93.97.187
   6. ถ้าหากเวอร์ชั่นของไดร์ฟเวอร์ แสดงไว้เหมือนกันหรือสูงกว่าอันล่าสุดที่มี ให้ดำเนินการในขั้นตอนถัดไป ถ้าหากเวอร์ชั่นของไดร์ฟเวอร์แสดงไว้ต่ำกว่าที่ของอันที่มีอยู่ล่าสุด ให้ทำการดาวน์โหลด และติดตั้ง ตัวอัพเดตของ wireless adapter เข้าไปก่อน และจากนั้นให้ดำเนินการในขั้นตอนถัดไป
  2. การปรับแต่ง 802.11n Channel Width for 2.4GHz.
   1. กดที่คีย์ผสม Windows Logo + X และจากนั้น ในเมนู ให้คลิกที่ Device Manager
   2. ในหน้าต่างของ Device Manager ดับเบิลคลิกที่  Network adapters เพื่อขยายการเลือก
   3. ใน Network adapters ดับเบิลคลิกที่ Intel wireless adapter
   4. ในหน้าต่างของ Broadcom wireless adapter Properties คลิกที่แทปของ Advanced
   5. ในแทปของ Advanced ในส่วนของ Property คลิกเพื่อทำการเลือกที่ Bandwidth Capability
   6. ในขณะที่เลือก Bandwidth Capability ไว้อยู่นั้น ในส่วนของ Value ให้เปลี่ยนค่าจาก 11a:20/40;11bg:20MHz ไปเป็น 11a/b/g:20/40MHz
  3. การแก้ไข Wireless Network Properties
   1. กดที่คีย์ผสมของ Windows Logo + X บนคีย์บอร์ด และ จากรายการที่แสดง ให้คลิกที่ Control Panel.
   2. ในหน้าต่างของ Control Panel คลิกที่ Network and Internet
   3. ในหน้าต่างของ Network and Internet คลิกที่่ Network and Sharing Center
   4. ในหน้าต่างของ Network and Sharing Center ทางช่องคอลัมน์ด้านซ้ายมือ ให้คลิกที่ Change adapter settings
   5. ในหน้าต่างของ Network Connections ดับเบิลคลิกที่ Wi-Fi
   6. ในหน้าต่างของ Wi-Fi Status คลิกที่ปุ่ม Wireless Properties
   7. ในหน้าต่างของ Wireless Network Properties ในแทปของ Connections คลิกเพื่อใส่เครื่องหมายเลือกในกรอบที่อยู่กับ Connect even if the network is not broadcasting its name (SSID) และจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม OK
  4. การปรับแต่งรูปแบบของ Wireless Encryption ของ Router
   1. ล็อกอินเข้าไปในแอคเซสพอยต์แบบไร้สาย

    หมายเหตุ: ให้ดูจากคู่มือการใช้งานของ Router สำหรับขั้นตอนคำสั่งต่าง ๆ ในการเข้าถึงและปรับค่าการปรับตั้งต่าง ๆ ของ Router นั้น

   2. ถ้าหากการเข้ารหัสของ Wireless นั้นเป็นแบบ WEP หรือ WPS-PSK(TKIP) ให้ทำการเปลี่ยนชนิดของการเข้ารหัสนั้นให้เป็น WPS-PSK(AES)
  5. การปรับช่องสัญญาณ Wireless ในตัว Router
   1. ล็อกอินเข้าไปในตัวแอคเซสพอยต์แบบ Wireless

    หมายเหตุ: ให้ดูในคู่มือการใช้งานของ Router สำหรับขั้นตอนคำสั่งต่าง ๆ ในการเข้าถึงและปรับแต่งค่าการปรับตั้งต่าง ๆ ของ Router นั้น

   2. การปรับช่องสัญญาณ Wireless ให้เป็น Channel 6 หรือ Channel 11