หมายเลข ID หัวข้อ : 00063537 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/11/2017

อัตราการโอนถ่ายข้อมูลแบบไร้สาย (throughput) (ความเร็วในการดาวน์โหลด) จะช้ามาก หรือ มีการตัดการเชื่อมต่อแบบคาดเดาไม่ได้ เมื่อมีการเคลื่อนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ออกห่างจากจุดแอคเซสพอยต์.

  ปัญหาการเชื่อมต่อของ Wi-Fi นี้สามารถจะเกิดขึ้นได้แต่เป็นกรณีที่เกิดขึ้นได้ยาก เนื่องจาก เป็นผลของปัจจัยตัวแปรต่าง ๆ ที่มีหลากหลาย, รวมถึงความแรงของสัญญาณ, การเข้าใกล้กับสัญญาณ Wi-Fi, จำนวนของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้งานตัวเราท์เตอร์ Wi-Fi นั้น, และ สภาวะแวดล้อมทั่วไปของ Wi-Fi. กรุณาทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อทำการแก้ปัญหานี้ และ ปรับปรุงอัตราของการส่งถ่ายข้อมูล (ความเร็วของการดาวน์โหลด) และ การตัดการเชื่อมต่อที่ไม่สามารถคาดเดาได้.

  1. ตรวจสอบว่า ได้มีการดาวน์โหลดและติดตั้งไดร์ฟเวอร์ล่าสุดของตัวอะแดปเตอร์ไร้สายไว้.
   1. กดที่คีย์ผสมของ Windows Logo + X, และ จากนั้น ในเมนู ให้คลิกที่ Device Manager.
   2. ในหน้าต่างของ Device Manager, ให้ดับเบิลคลิกที่  Network adapters เพื่อทำการขยายการเลือก.
   3. กดที่คีย์ผสมของ Windows Logo + X, และ จากนั้น ในเมนู ให้คลิกที่ Device Manager.
   4. ในหน้าต่างของ Device Manager, ให้ดับเบิลคลิกที่  Network adapters เพื่อทำการขยายการเลือก.
   5. ใน Network adapters, ให้ดับเบิลคลิกที่ Broadcom  wireless adapter.
   6. ในหน้าต่างของ Broadcom wireless adapter Properties, คลิกที่แทปของ Driver.
   7. ในแทปของ Driver, ที่อยู่กับ Driver Version, ให้ตรวจสอบ wireless adapters driver:
    • เวอร์ชันล่าสุดของไดร์ฟเวอร์สำหรับ Windows 8 คือ 5.93.99.187
    • เวอร์ชันล่าสุดของไดร์ฟเวอร์สำหรับ Windows 8.1 คือ 5.93.97.187
   8. ถ้าหากเวอร์ชันของไดร์ฟเวอร์ที่แสดงไว้นั้นเหมือนกันหรือสูงกว่าของอันล่าสุดที่มีอยู่, ให้ดำเนินการในขั้นตอนถัดไป. ถ้าหากเวอร์ชันของไดร์ฟเวอร์ที่แสดงไว้นั้นเป็นเวอร์ชันที่ต่ำกว่าของอันล่าสุดที่มีให้, ให้ ทำการดาวน์โหลด และ ติดตั้ง wireless adapter driver เข้าไปเสียก่อนเป็นอันดับแรก และ จากนั้น ให้ดำเนินการในขั้นตอนถัดไป
  2. การปรับตั้ง 802.11n Channel Width สำหรับ 2.4GHz.
   1. กดที่คีย์ผสมของ Windows Logo + X, และ จากนั้น ในเมนูให้คลิกที่ Device Manager.
   2. ในหน้าต่างของ Device Manager, ให้ดับเบิลคลิกที่ Network adapters เพื่อทำการขยายการเลือก.
   3. ใน Network adapters, ดับเบิลคลิกที่ Broadcom wireless adapter.
   4. ในหน้าต่างของ Broadcom wireless adapter Properties, ให้คลิกที่แทปของ Advanced.
   5. ในแทปของ Advanced, ในส่วนของ Property, ให้ทำการคลิกเพื่อทำการเลือกที่ Bandwidth Capability.
   6. ในขณะที่ Bandwidth Capability มีการเลือกไว้อยู่นั้น, ในส่วนของ Value, ให้เปลี่ยนค่านั้นจาก 11a:20/40;11bg:20MHz ไปเป็น 11a/b/g:20/40MHz.
  3. การแก้ไข Wireless Network Properties
   1. กดที่คีย์ผสมของ Windows Logo + X บนคีย์บอร์ด และ จากรายการนั้น, ให้คลิกที่ Control Panel.
   2. ในหน้าต่างของ Control Panel, ให้คลิกที่ Network and Internet.
   3. ในหน้าต่างของ Network and Internet, ให้คลิกที่ Network and Sharing Center.
   4. ในหน้าต่างของ Network and Sharing Center, ทางคอลัมน์ด้านซ้ายมือ, ให้คลิกที่ Change adapter settings.
   5. ในหน้าต่างของ Network Connections, ให้ดับเบิลคลิกที่ Wi-Fi.
   6. ในหน้าต่างของ Wi-Fi Status, ให้คลิกที่ปุ่ม Wireless Properties.
   7. ในหน้าต่างของ Wireless Network Properties, ในแทปของ Connections, ให้คลิกเพื่อใส่เครื่องหมายเลือกในกรอบที่อยู่กับ Connect even if the network is not broadcasting its name (SSID), และ จากนั้น ให้คลิกที่ปุ่ม OK.
  4. ปรับแต่งชนิดของ Wireless Encryption ของ Router.
   1. ให้ทำการล็อกอินเข้าไปในจุดแอคเซสพอยต์แบบไร้สาย.

    หมายเหตุ: ให้ดูจากคู่มือการใช้งานของเราท์เตอร์นั้นสำหรับคำสั่งขั้นตอนในการเข้าถึงและปรับการปรับตั้งต่าง ๆ ของเราท์เตอร์นั้น.

   2. ถ้าหากการเข้ารหัสของระบบไร้สายเป็น WEP หรือ WPS-PSK(TKIP), ให้เปลี่ยนชนิดของการเข้ารหัสไปเป็น WPS-PSK(AES).
  5. การปรับตั้งช่องความถี่ในเราท์เตอร์.
   1. ทำการล็อกอินเข้าไปในจุดแอคเซสพอยต์แบบไร้สายนั้น.

    หมายเหตุ: ให้ดูจากคู่มือการใช้งานของเราท์เตอร์นั้นสำหรับคำสั่งขั้นตอนต่าง ๆ ในการเข้าถึง และ ปรับค่าของการปรับตั้งต่าง ๆ ของเราท์เตอร์.

   2. การปรับช่องความถี่วิทยุให้เป็น Channel 6 หรือ Channel 11.