หมายเลข ID หัวข้อ : 00203618 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/10/2018

วิธีการดำเนินการ Clear Data และ Clear Cache สำหรับแอปต่าง ๆ

  ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้.

  1. กดที่ปุ่ม HOME .
  2. เลือกที่  Settings.
  3. เลือกไปที่ Apps ในกลุ่มของ TV .
  4. เลือกแอปที่ต้องการในกลุ่มของSystem app.
  5. เลือกที่Clear cache จากนั้น OK.
   ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ให้ลองทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้.
  6. เลือกที่ Clear data จากนั้น OK, และบนหน้าจอที่แสดงขึ้นมา ให้เลือกที่ CLEAR ALL DATA จากนั้น OK.