หมายเลข ID หัวข้อ : 00224276 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/06/2019

ไม่มีเสียงของระบบหรือเสียงโต้ตอบจากทีวีเมื่อเชื่อมต่อผ่านทาง eARC.

    เมื่อมีการเปิด eARC mode ไว้, จะไม่มีเสียงของระบบ หรือเสียงตอบรับจากทีวี ในระหว่างการรับชมวิดีโอจากอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อด้วยสาย HDMI
    เนื่องจากสัญญาณออดิโอจากอินพุทของ HDMI จะส่งผ่านทีวีออกไป, เครื่องจึงไม่สามารถให้เสียงออกมาทางระบบออดิโอได้พร้อมกัน เป็นออดิโอของระบบหรือเสียงการตอบสนองจากทีวี เรื่องนี้เป็นไปตามค่าสเปคของทีวีนี้

    หมายเหตุ: เสียงจะออกมาพร้อมกันได้เมื่อรับชมคอนเทนท์จากการเชื่อมต่อทาง USB, บริการสตรีมมิ่ง หรือการส่งสัญญาณออกอากาศ