หมายเลข ID หัวข้อ : 00206515 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 24/01/2019

หลังการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของเครื่อง Sound Bar หรือ เครื่องรับ AV, เครื่อง Sound Bar หรือลำโพงที่เชื่อมต่อกับเครื่องรับ AV ไม่มีเสียงที่มาจากทีวีออกมา.

หลังการใช้สาย HDMI ทำการเชื่อมต่อเครื่อง Sound Bar หรือเครื่องรับ AV เข้ากับทีวีผ่านทางขั้วต่อ HDMI (ARC) ในครั้งแรกสุด, เครื่อง Sound Bar หรือลำโพงที่เชื่อมต่อกับทีวี จะหยุดไม่ให้มีเสียงที่มาจากทีวี.

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฏิบัติการที่ระบุเท่านั้น ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ปรับให้ฟังก์ชัน eARC ของเครื่อง Sound Bar หรือเครื่องรับ AV ไปเป็น Off, และตรวจเช็คดูว่าอาการดังกล่าวดีขึ้นหรือไม่.

  ตัวอัปเดตเฟิร์มแวร์ล่าสุดสำหรับ Sound Bar และเครื่องรับ AV นี้จะมีการเพิ่มฟังก์ชันของ eARC เข้าไปให้ด้วย.
  อย่างไรก็ตาม ถ้าหากทีวีของท่านใช้งานกับฟังก์ชัน eARC ไม่ได้ และใช้เฉพาะสาย HDMI เชื่อมต่อทีวี เข้ากับเครื่อง Sound Bar หรือเครื่องรับ AV ผ่านทางขั้ว HDMI (ARC), อาการนี้อาจจะเกิดขึ้นได้.

  ตรวจเช็คดูคู่มือหรือหน้าเว็ปสนับสนุนของทีวีของท่าน เพื่อตรวจสอบดูว่า ทีวีของท่านใช้งานฟังก์ชัน eARC นี้ได้หรือไม่.

  อ้างอิงกับต่อไปนี้สำหรับวิธีการปิดฟังก์ชัน eARC ของเครื่อง Sound Bar หรือเครื่องรับ AV.

  สำหรับเครื่อง Sound Bar:

  1. โดยการใช้ตัวรีโมทคอนโทรลของ Sound bar กดที่ปุ่ม HOME.
  2. เลือกที่ Setup ในเมนู Home บนหน้าจอทีวี.
  3. สำหรับ HT-ST5000:
   เลือกที่ System Settings.
   สำหรับ HT-X9000F/Z9F:
   เลือกที่ Advanced settings.
  4. เลือกที่ HDMI Settings.
  5. เลือกที่  eARC, จากนั้นตั้งไปที่Off.

  สำหรับ เครื่องรับ AV:

  สำหรับ STR-DN1080:

  1. โดยการใช้ตัวรีโมทคอนโทรลของ เครื่องรับ AV กดที่ปุ่ม HOME.
  2. เลือกที่ Setup ในเมนู Home บนหน้าจอทีวี.
  3. เลือกที่ HDMI Settings.
  4. เลือกที่  eARC, จากนั้นตั้งไปที่Off.

  สำหรับ STR-DH790:

  1. โดยการใช้ตัวรีโมทคอนโทรลของ เครื่องรับ AV กดที่ปุ่ม AMP MENU.
  2. เลือกที่ <HDMI> บนแผงแสดงผลที่ด้านหน้าของเครื่องรับ.
  3. เลือกที่  eARC, จากนั้นตั้งไปที่OFF.

  หมายเหตุ: เกี่ยวกับฟังก์ชัน eARC
  eARC (Enhanced Audio Return Channel) เป็นฟีเจอร์ใหม่ของ HDMI Specification 2.1.
  เพิ่มเติมในฟอร์แมทของออดิโอที่รองรับได้จาก ARC (Audio Return Channel)ธรรมดา, นอกจากนี้ยังใช้งานร่วมกันได้กับฟอร์แมทของออดิโอล่าสุดได้อีกด้วย.
  การเชื่อมต่อเครื่อง Sound Bar หรือเครื่องรับ AV เข้ากับทีวีที่ใช้งาน eARC ได้ จะทำให้ท่านสามารถใช้ออดิโอหรือ Multichannel LPCM ที่ไม่สามารถส่งจากทีวีของท่านหรือจากอุปกรณ์ HDMI ที่เชื่อมต่ออยู่โดยใช้ ARC ได้. เรื่องนี้รวมไปถึง Dolby Atmos, Dolby TrueHD, และ DTS:X.
  ฟังก์ชัน eARC นี้มีการเพิ่มเข้ามาให้เมื่อท่านทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของเครื่อง Sound Bar หรือ เครื่องรับ AV ไปเป็นเวอร์ชันล่าสุด.
  สำหรับรายละเอียดต่าง ๆของวิธีการตรวจสอบเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์และการอัปเดตเฟิร์มแวร์ให้ เครื่อง Sound Bar หรือเครื่องรับ AV, ให้อ้างอิงกับคู่มือของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ.