หมายเลข ID หัวข้อ : 00151198 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022

ข้อผิดพลาด: Feature Not Available แสดงในเครื่องเล่น Blu-ray Disc Player ของฉัน

    Netflix อาจจะไม่ได้รับการรองรับในภูมิภาคของท่าน ถ้าต้องการจะตรวจเช็คดูว่า สามารถใช้ Netflix ได้หรือไม่ กรุณาเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ต่อไปนี้: Netflix ใช้ได้ที่ไหนบ้าง?