หมายเลข ID หัวข้อ : 00235991 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/12/2019

เครื่อง คอมพิวเตอร์ Mac ไม่รองรับ เครื่องเล่น Walkman® เมื่อฉันพยายามจะทำการโอนถ่าย คอนเทนท์เพลง

    เครื่องเล่นนี้ใช้งานการโอนถ่ายคอนเทนท์กับซอฟต์แวร์ Mac ไม่ได้ ถ้าต้องการโอนถ่าย คอนเทนท์เพลงในเครื่อง คอมพิวเตอร์ Mac ไปให้กับเครื่องเล่นนี้ ท่านจะต้องติดตั้ง ซอฟต์แวร์เพิ่มเติม

    ตัวอย่างของ ซอฟต์แวร์เพิ่มเติมนี้ได้แก่ Android File Transfer (Google LLC)
    สำหรับรายละเอียดต่าง ๆ ให้อ้างอิงกับส่วนของ การถ่ายโอน คอนเทนท์โดยใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ Mac ใน คู่มือให้ความช่วยเหลือ

    หมายเหตุ: ท่านสามารถทำการโอนถ่าย คอนเทนท์ เพลงไปให้กับเครื่องเล่นได้ด้วย ซอฟต์แวร์ Android File Transfer อย่างไรก็ตาม Sony ไม่มีการรับประกันในฟังก์ชันต่าง ๆ ทั้งหมด สำหรับคำถามต่าง ๆ เกี่ยวกับ ซอฟต์แวร์ Android File Transfer นี้ กรุณาติดต่อกับ ผู้ให้บริการแอปนี้