หมายเลข ID หัวข้อ : 00236015 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/06/2020

วิธีการ ถ่ายโอน คอนเทนท์จากเครื่อง คอนเทนท์ไปให้กับเครื่องเล่น Walkman (NW-ZX500 และ NW-A100 ซีรีส์)

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ เพื่อทำการโอนถ่ายคอนเทนท์จากเครื่อง คอมพิวเตอร์ไปให้กับ เครื่องเล่น Walkman® ได้

  1. เชื่อมต่อเครื่อง คอมพิวเตอร์และ เครื่อง Walkman เข้าด้วยกันโดยใช้สาย USB Type-C ที่ให้มา

   หมายเหตุ: ถ้าหากเครื่อง Walkman และเครื่อง คอมพิวเตอร์ เชื่อมต่อกันด้วยสาย USB type‑C to USB type‑C การโอนถ่ายจะล้มเหลว ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านไม่มีพอร์ต USB Type-A และท่านจะต้องเชื่อมต่อ อุปกรณ์ด้วยสาย USB type‑C to USB type‑C ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำการโอนถ่ายคอนเทนท์

   1. เปิดซอฟต์แวร์ Music Center for PC ขึ้นมา
   2. เลือกที่ (Menu) Tools Settings Device Transfer
   3. ใน Transfer mode, เลือกที่ Auto assign transfer: ไฟล์จะได้รับการแปลงไปเป็นฟอร์แมท AAC ให้ก่อน และจากนั้นจึงจะโอนถ่ายให้ จากนั้นเลือกที่ OK
   4. การโอนถ่ายคอนเทนท์ไปให้กับเครื่อง Walkman โดยใช้ ซอฟต์แวร์ Music Center for PC
  2. เมื่อมีเมนู Use USB for แสดงขึ้นมาที่หน้าจอของเครื่อง Walkman ให้เลือกที่ File TransferOK

   ถ้าเมนู ใช้ USB สำหรับ (Use USB for) ไม่แสดงขึ้นมา ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้

   • ปลดล็อกหน้าจอเครื่อง Walkman
   • ปัดหน้าจอ โฮม (Home) ขึ้นด้านบน และจากนั้นแตะที่รายการเมนูต่าง ๆ ตามลำดับต่อไปนี้ SettingsConnected devicesUSB
   • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายมีการเชื่อมต่อกับเครื่อง คอมพิวเตอร์อย่างแน่นหนาดีแล้ว
   • การโอนถ่ายอาจจะทำไม่ได้เมื่อใช้ตัวฮับ USB ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสาย USB Type-C ได้เชื่อมต่อโดยตรงกับพอร์ต USB ของเครื่อง คอมพิวเตอร์
  3. โอนถ่าย คอนเทนท์จากเครื่อง คอมพิวเตอร์ไปให้กับเครื่อง Walkman

   หมายเหตุ: สำหรับวิธีถ่ายโอนคอนเทนท์ ให้อ้างอิงกับส่วนที่เกี่ยวข้องใน คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) ของรุ่นเครื่องของท่าน:

   • การถ่ายโอนคอนเทนท์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows โดยใช้ Music Center for PC (Windows)
   • การถ่ายโอนคอนเทนท์โดยใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ Mac
  4. ถ้าการถ่ายโอนคอนเทนท์นั้นล้มเหลว เครื่องเล่น Walkman®หรือ การ์ด SD อาจจะมีพื้นที่ว่างไม่เพียงพอ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อ ตรวจเช็คดูพื้นที่ว่างของ เครื่องเล่น Walkman® หรือของการ์ด SD:

   1. ปัดหน้าจอ Home ขึ้นด้านบน
   2. เลือกที่ SettingsStorage
   3. ตรวจเช็คดูพื้นที่ว่าง / ขนาดความจุของ เครื่องเล่น Walkman® หรือ การ์ด SD (ถ้าเสียบไว้)

  หมายเหตุ: ท่านสามารถอ้างอิงกับ วีดีโอบทช่วยสอนนี้ถึงวิธีการถ่ายโอนคอนเทนท์ได้ด้วย

  บทช่วยสอน:
  เรียนรู้วิธีการเปิดหรือปิด คำบรรยายใต้ภาพ เมื่อรับชมวิดีโอจากอินเทอร์เน็ตจาก YouTube