หมายเลข ID หัวข้อ : 00236015 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/05/2022

ไม่สามารถโอนเนื้อหาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปให้กับเครื่องเล่น Walkman® ได้

  ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

  ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ เพื่อทำการโอนเนื้อหาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปให้กับเครื่องเล่น Walkman® ได้

  1. เชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง Walkman เข้าด้วยกันโดยใช้สาย USB Type-C ที่ให้มา

   หมายเหตุ: ถ้าหากเครื่อง Walkman และ คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อด้วยสาย USB Type-C to USB Type-C การโอนเนื้อหาอาจจะล้มเหลวได้ ถ้าหาก คอมพิวเตอร์ของท่านไม่มี พอร์ต USB Type-A และท่านต้องการเชื่อมต่อ อุปกรณ์ด้วยสาย USB Type-C to USB Type-C ให้ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อทำการโอนเนื้อหา

   1. เปิดซอฟต์แวร์ Music Center for PC ขึ้นมา
   2. เลือกที่ (เมนู (Menu)) เครื่องมือ (Tools) การตั้งค่า (Settings) การโอนอุปกรณ์ (Device Transfer)
   3. ใน โหมดการโอน (Transfer mode) เลือกที่ การกำหนดการโอนแบบออโต้ (Auto assign transfer): ไฟล์จะได้รับการแปลงไปเป็นฟอร์แมท AAC ให้ก่อน และจากนั้นจึงจะโอนให้ จากนั้นเลือกที่ ตกลง (OK)
   4. การโอนเนื้อหาไปให้กับเครื่อง Walkman โดยใช้ซอฟต์แวร์ Music Center for PC
  2. เมื่อมีเมนู ใช้ USB สำหรับ (Use USB for) แสดงบนหน้าจอ Walkman ให้เลือกที่ การโอนไฟล์ (File Transfer)ตกลง (OK)

   ถ้าเมนู ใช้ USB สำหรับ (Use USB for) ไม่แสดงขึ้นมาให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้

   • ปลดล็อกหน้าจอเครื่อง Walkman
   • ปัดหน้าจอ โฮม (Home) ขึ้นด้านบน และจากนั้นแตะที่รายการเมนูต่าง ๆ ตามลำดับต่อไปนี้ (การตั้งค่า (Settings)) → อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ (Connected devices)USB
   • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสายมีการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างแน่นหนาดีแล้ว
   • การโอนอาจจะทำไม่ได้เมื่อใช้ตัวฮับ USB ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสาย USB Type-C ได้เชื่อมต่อโดยตรงกับพอร์ต USB ของเครื่องคอมพิวเตอร์
  3. การโอนเนื้อหาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปให้กับเครื่อง Walkman

   หมายเหตุ: สำหรับวิธีโอนเนื้อหาให้อ้างอิงกับส่วนที่เกี่ยวข้องใน คู่มือให้ความช่วยเหลือ (Help Guide) ของรุ่นเครื่องของท่าน:

   • การโอนเนื้อหาจากเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows โดยใช้ Music Center for PC (Windows)
   • การโอนเนื้อหาโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ Mac
  4. ถ้าการโอนเนื้อหานั้นล้มเหลว เครื่องเล่น Walkman® หรือ การ์ด SD อาจจะมีพื้นที่ว่างไม่เพียงพอ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อ ตรวจเช็คดูพื้นที่ว่างของเครื่องเล่น Walkman® หรือของการ์ด SD:

   1. ปัดหน้าจอ โฮม (Home) ขึ้นด้านบน
   2. เลือกที่ (การตั้งค่า (Settings)) → หน่วยความจำ (Storage)
   3. ตรวจดูความจุหน่วยความจำของเครื่องเล่น Walkman® หรือการ์ด SD (ถ้ามีเสียบไว้)

  หมายเหตุ: ดูวิดีโอวิธีการโอนเนื้อหา: