หมายเลข ID หัวข้อ : 00199838 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/07/2018พิมพ์

วิธีการโอนถ่ายออดิโอไปให้กับเครื่องเล่นแบบพกพา โดยใช้หน้าจอ Windows Explorer.

  ท่านสามารถทำการโอนย้ายข้อมูลไปให้กับเครื่องเล่นแบบพกพาได้โดยตรงโดยการลากและวางไฟล์ต่าง ๆ โดยใช้หน้าจอ Windows Explorer ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน.

  หมายเหตุ: ถ้าหากท่านติดตั้ง Windows Media Player เวอร์ชัน 10 หรือที่ต่ำกว่า อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน, ท่านจะต้องติดตั้ง Windows Media Player เวอร์ชัน 11 ให้กับเครื่องเล่นแบบพกพา เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง.

  1. หาไฟล์เพลงต่าง ๆ ที่ท่านต้องการจะโอนถ่ายไปให้กับเครื่องเล่นแบบพกพา.
  2. คลิกที่ Start และจากนั้นคลิกที่ My Computer.
  3. ในหน้าต่างของ My Computer , ใน Other, ดับเบิลคลิกที่ไอคอนของเครื่องเล่นแบบพกพาของท่าน.
  4. ในหน้าต่างของ My Computer\ [ชื่อของเครื่องเล่นแบบพกพาของท่าน] , ดับเบิลคลิกที่ Internal Storage.
  5. ตอนนี้ท่านก็จะสามารถลากและวางไฟล์หรือโฟลเดอร์เพลงต่าง ๆ ของท่าน ไปไว้ในตำแหน่งนี้ได้แล้ว.