หมายเลข ID หัวข้อ : 00194216 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/04/2020พิมพ์

วิธีการตรวจสอบว่าเครื่องเล่นแบบพกพานี้ได้รับการรองรับจากเครื่องคอมพิวเตอร์ว่าเป็นอุปกรณ์ Media Transfer Protocol (MTP) .

  หมายเหตุ: ไม่ได้มีเครื่องเล่น Walkman ครบทุกเครื่องที่จะใช้ซอฟต์แวร์เหมือนกันนี้. ถ้าต้องการดูว่าเครื่องเล่น Walkman ของท่านรองรับซอฟต์แวร์ที่ระบุในวิธีการแก้ปัญหานี้หรือไม่, ให้ตรวจเช็คกับ คู่มือการใช้งานที่จัดมาให้.

  ถ้าต้องการใช้เครื่องเล่นแบบพกพานี้กับ ซอฟต์แวร์ Windows Media Player หรือ Media Go เครื่องจะต้องได้รับการรองรับเป็นอุปกรณ์ MTP . ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อยกเลิกการติดตั้งไดร์ฟเวอร์และตรวจสอบว่าเครื่องเล่นได้รับการรองรับแล้วอย่างถูกต้อง.

  ข้อสำคัญ:

  • ตั้งแต่ 2012 เป็นต้นไป เครื่องเล่น Walkman จะไม่รองรับการเล่นกลับไฟล์ WMA ที่มีการป้องกันลิขสิทธ์ (WM-DRM 10).
  • ขั้นตอนนี้จะต้องดำเนินการในระหว่างที่ล็อกอินเป็นแอดมิน หรือบัญชีที่มีสิทธิ์ของแอดมินอยู่.
  1. คลิกที่ Start และ จากนั้น คลิกที่ Control Panel.
  2. ในหน้าต่างของ Control Panel, คลิกที่ Performance and Maintenance.
  3. ในหน้าต่างของ Performance and Maintenance คลิกที่ System.
  4. ในหน้าต่างของ System Properties คลิกที่แทบของ Hardware.
  5. ในแทบของ Hardware, ใน Device Manager, คลิกที่ปุ่ม Device Manager.
  6. ในหน้าต่างของ Device Manager, คลิกที่เครื่องหมาย บวก(+) ที่ด้านหน้าของ Disk drives.
  7. คลิกเพื่อเลือกที่ Sony USB device.
  8. จากเมนูนั้น คลิกที่ Action และ จากนั้น ให้คลิกที่ Uninstall.
  9. ในกล่องของ Confirm Device Removal ให้คลิกที่ OK.
  10. ตัดการเชื่อมต่อเครื่องเล่นแบบพกพาออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์.
  11. ในกล่องของ System Settings Change คลิกที่ Yes.
  12. การรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์.

  เครื่องเล่นแบบพกพาของท่าน ในตอนนี้ควรจะได้รับการรองรับเป็นอุปกรณ์ MTP และสามารถจะใช้ซอฟต์แวร์นี้ได้.