หมายเลข ID หัวข้อ : 00189090 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/11/2017

วิธีการกลับไปเป็นหน้าจอก่อนหน้าในแอป YouTube KIDS และ วิธีการปิดแอปนี้

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้:

  • วิธีการกลับไปที่หน้าจอก่อนหน้า

    ให้ใช้รีโมทคอนโทรลของท่าน ทำการเลือก และ กดที่ไอคอน return (ลูกศรชี้ไปทางซ้าย) ที่ด้านบนของหน้าจอ YouTube KIDS.

    หมายเหตุ: ท่านไม่สามารถที่จะใช้ ปุ่ม RETURN บนรีโมทคอนโทรลของท่านได้.

  • วิธีการปิดแอปนี้

    กดที่ปุ่ม Exit หรือ HOME บนรีโมทคอนโทรล.