หมายเลข ID หัวข้อ : 00189090 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/11/2017

วิธีการกลับไปเป็นหน้าจอก่อนหน้าในแอป YouTube KIDS และ วิธีการปิดแอปนี้

  ให้ตรวจเช็คดังต่อไปนี้:

  • วิธีการกลับไปที่หน้าจอก่อนหน้า

   ให้ใช้รีโมทคอนโทรลของท่าน ทำการเลือก และ กดที่ไอคอน return (ลูกศรชี้ไปทางซ้าย) ที่ด้านบนของหน้าจอ YouTube KIDS.

   หมายเหตุ: ท่านไม่สามารถที่จะใช้ ปุ่ม RETURN บนรีโมทคอนโทรลของท่านได้.

  • วิธีการปิดแอปนี้

   กดที่ปุ่ม Exit หรือ HOME บนรีโมทคอนโทรล.