หมายเลข ID หัวข้อ : 00256380 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/05/2022

ฉันจะปิดโหมด Picture-in-Picture สำหรับบางแอปได้อย่างไร? (Android 8.0, Android 9.0 หรือ Android 10 หรือ Android 11 หรือ Android 12)

ฉันจะหยุด Picture-in-Picture (PiP) สำหรับบางแอปได้อย่างไร? / ฉันไม่ต้องการให้ Picture-in-Picture ทำงานในบางแอป ฉันจะปิดสิ่งนี้ได้อย่างไร? / ฉันจะหยุดการทำงานของ Picture-in-Picture ได้อย่างไร? / ฉันจะปิดโหมด Picture-in-Picture สำหรับบางแอปได้อย่างไร?

  ใช้ได้กับ

  • Android 12
  • Android 11
  • Android 10
  • Android 9 (Pie)
  • Android 8.0, 8.1 (Oreo)

  วิธีแก้ปัญหา

  ถ้าต้องการปิดโหมด Picture-in-Picture

  1. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) > แอปและการแจ้งเตือน (Apps & notifications) > ขั้นสูง (Advanced) > การเข้าใช้งานแอปพิเศษ (Special app access) > Picture-in-picture
  2. ในรายการของ แอปพลิเคชัน แตะที่ แอปพลิเคชันที่ท่านต้องการจะปิด ไม่ให้เปิด Picture-in-Picture
  3. แตะที่ตัวเลื่อนด้านข้าง อนุญาต Picture-in-picture