หมายเลข ID หัวข้อ : 00246144 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 27/12/2020

ภาพรวมของอุปกรณ์ Xperia devices และเวอร์ชัน Android

  ข้อมูล / วิธีแก้ปัญหา

  นี่คือภาพรวมของอุปกรณ์ Xperia และเวอร์ชัน Android ที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์ Xperia ประกอบด้วยรุ่น Dual SIM หากมีรุ่นดังกล่าว

  หมายเหตุ! ความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์และ Android เวอร์ชันต่อไปนี้ขึ้นอยู่กับประเทศและ/หรือผู้ให้บริการ มีเฉพาะอุปกรณ์ที่รองรับเท่านั้น

  อุปกรณ์ที่วางจำหน่ายในปี 2020

  รุ่น

  เวอร์ชัน Android

   Xperia 5 II

  10

   Xperia 1 II

  10

   Xperia 10 II

  10

  Xperia L4

  9

   

  อุปกรณ์ที่วางจำหน่ายในปี 2019

  รุ่น

  เวอร์ชัน Android

  Xperia 5

  9 > 10

  Xperia 10

  9 > 10

  Xperia 10 Plus

  9 > 10

  Xperia L3

  8.1

  Xperia 1

  9 > 10


  อุปกรณ์ที่วางจำหน่ายในปี 2018

  รุ่น

  เวอร์ชัน Android

  Xperia L2

  7.1.1

  Xperia XA2

  8.0 > 9

  Xperia XA2 Plus

  8.0 > 9

  Xperia XA2 Ultra

  8.0 > 9

  Xperia XZ2

  8.0 > 9 > 10

  Xperia XZ2 Compact

  8.0 > 9 > 10

  Xperia XZ2 Premium

  8.0 > 9 > 10

  Xperia XZ3

  9 > 10

  อุปกรณ์ที่วางจำหน่ายในปี 2017

  รุ่น

  เวอร์ชัน Android

  Xperia L1

  7.0

  Xperia XA1

  7.0 > 8.0

  Xperia XA1 Plus

  7.0 > 8.0

  Xperia XA1 Ultra

  7.0 > 8.0

  Xperia XZ Premium

  7.1 > 7.1.1 > 8.0 > 9

  Xperia XZs

  7.1 > 7.1.1 > 8.0

  Xperia XZ1

  8.0 > 9

  Xperia XZ1 Compact

  8.0 > 9

  อุปกรณ์ที่วางจำหน่ายในปี 2016

  รุ่น

  เวอร์ชัน Android

  Xperia E5

  6.0

  Xperia X

  6.0 > 7.0 > 7.1.1 > 8.0

  Xperia X Compact

  6.0 > 7.0 > 7.1.1 > 8.0

  Xperia X Performance

  6.0 > 7.0 > 7.1.1 > 8.0

  Xperia XA

  6.0 > 7.0

  Xperia XA Ultra

  6.0 > 7.0

  Xperia XZ

  6.0 > 7.0 > 7.1.1 > 8.0

  อุปกรณ์ที่วางจำหน่ายในปี 2015

  รุ่น

  เวอร์ชัน Android

  Xperia C4

  5.0 > 5.1 > 6.0

  Xperia C5 Ultra

  5.0 > 5.1 > 6.0

  Xperia E4

  4.4

  Xperia E4g

  4.4

  Xperia M4 Aqua

  5.0 > 6.0

  Xperia M5

  5.0 > 5.1 > 6.0

  Xperia Z3+

  5.0 > 6.0 > 7.0 > 7.1.1

  แท็บเล็ต Xperia Z4

  5.0 > 6.0 > 7.0 > 7.1.1

  Xperia Z5

  5.1 > 6.0 > 7.0 > 7.1.1

  Xperia Z5 Compact

  5.1 > 6.0 > 7.0 > 7.1.1

  Xperia Z5 Premium

  5.1 > 6.0 > 7.0 > 7.1.1

  อุปกรณ์ที่วางจำหน่ายในปี 2014

  รุ่น

  เวอร์ชัน Android

  Xperia C3

  4.4 > 5.0 > 5.1

  Xperia E1

  4.3 > 4.4

  Xperia E3

  4.4

  Xperia M2

  4.3 > 4.4 > 5.1

  Xperia M2 Aqua

  4.4 > 5.1

  Xperia T2 Ultra

  4.3 > 4.4 > 5.0 > 5.1

  Xperia T3

  4.4

  Xperia Z1 Compact

  4.3 > 4.4 > 5.0 > 5.1

  Xperia Z2

  4.4 > 5.0 > 5.1 > 6.0 > 6.0.1

  แท็บเล็ต Xperia Z2

  4.4 > 5.0 > 5.1 > 6.0 > 6.0.1

  Xperia Z3

  4.4 > 5.0 > 5.1 > 6.0 > 6.0.1

  Xperia Z3 Compact

  4.4 > 5.0 > 5.1 > 6.0 > 6.0.1

  แท็บเล็ตขนาดกะทัดรัด Xperia Z3

  4.4 > 5.0 > 5.1 > 6.0 > 6.0.1

  อุปกรณ์ที่วางจำหน่ายในปี 2013

  รุ่น

  เวอร์ชัน Android

  Xperia C

  4.2

  Xperia L

  4.1 > 4.2

  Xperia M

  4.1 > 4.3

  Xperia SP

  4.1 > 4.3

  แท็บเล็ต Xperia Z

  4.1 > 4.2 > 4.3 > 4.4 > 5.0 > 5.1

  Xperia Z

  4.1 > 4.2 > 4.3 > 4.4 > 5.0 > 5.1

  Xperia Z Ultra

  4.2 > 4.3 > 4.4 > 5.0 > 5.1

  Xperia ZL

  4.1 > 4.2 > 4.3 > 4.4 > 5.0 > 5.1

  Xperia ZR

  4.1 > 4.2 > 4.3 > 4.4 > 5.0 > 5.1

  Xperia Z1

  4.2 > 4.3 > 4.4 > 5.0 > 5.1

  อุปกรณ์ที่วางจำหน่ายในปี 2012

  รุ่น

  เวอร์ชัน Android

  Xperia acro S

  4.0 > 4.1

  Xperia E

  4.1

  Xperia E Dual

  4.0 > 4.1

  Xperia go

  2.3 > 4.0 > 4.1

  Xperia ion

  2.3 > 4.0 > 4.1

  Xperia J

  4.0 > 4.1

  Xperia miro

  4.0

  Xperia neo L

  2.3 > 4.0

  Xperia P

  2.3 > 4.0 > 4.1

  Xperia S

  2.3 > 4.0 > 4.1

  Xperia SL

  4.0 > 4.1

  Xperia sola

  2.3 > 4.0

  Xperia T

  4.0 > 4.1 > 4.3

  Xperia tipo

  4.0

  Xperia TX

  4.0 > 4.1 > 4.3

  Xperia U

  2.3 > 4.0

  Xperia V

  4.0 > 4.1 > 4.3

  อุปกรณ์ที่วางจำหน่ายในปี 2011

  รุ่น

  เวอร์ชัน Android

  Xperia active

  2.3 > 4.0

  Xperia arc

  2.3 > 4.0

  Xperia arc S

  2.3 > 4.0

  Xperia mini

  2.3 > 4.0

  Xperia mini pro

  2.3 > 4.0

  Xperia neo

  2.3 > 4.0

  Xperia PLAY

  2.3

  Xperia pro

  2.3 > 4.0

  Xperia ray

  2.3 > 4.0

  อุปกรณ์ที่วางจำหน่ายในปี 2010

  รุ่น

  เวอร์ชัน Android

  Xperia X8

  1.6 > 2.1

  Xperia X10

  1.6 > 2.1 > 2.3

  Xperia X10 mini

  1.6 > 2.1

  Xperia X10 mini pro

  1.6 > 2.1