หมายเลข ID หัวข้อ : 00255962 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/05/2022

ฉันจะสามารถเปิดกล้องอย่างเร็วจากหน้าจอล็อกได้อย่างไร? (Android 9 หรือ Android 10 หรือ Android 11)

มีวิธีการที่จะถ่ายภาพอย่างรวดเร็วได้หรือไม่? / ฉันจะสามารถเปิดกล้องอย่างเร็วได้อย่างไร? / ฉันจะสามารถถ่ายภาพโดยไม่ต้องปลดล็อกหน้าจอของฉันก่อนได้อย่างไร? / ฉันจะสามารถถ่ายภาพจากหน้าจอล็อกด้วยปุ่มกล้องได้อย่างไร? / ฉันจะสามารถเปิดกล้องอย่างเร็วจากหน้าจอล็อกได้อย่างไร? / ฉันสามารถจะเปิดกล้องจากปุ่มปิดเปิดได้หรือไม่?

  ใช้ได้กับ

  • Android 11
  • Android 10
  • Android 9 Pie

  วิธีแก้ปัญหา

  ภาพรวมของวิธีที่จะเปิดกล้องอย่างเร็วจากหน้าจอล็อก

  • กดที่ปุ่มกล้อง
  • ปัดไอคอนกล้องจากหน้าจอล็อก
  • กดที่ปุ่มปิดเปิดสองครั้ง
  • การเรียกใช้งานแบบสมาร์ท (Smart launch) (Xperia 1, Xperia 5 และ Xperia XZ3): ยกอุปกรณ์ของท่านขึ้นอย่างรวดเร็วในโหมดแนวนอน (Landscape) และเล็งกล้องตรงไปที่วัตถุ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูจากหัวข้อ อะไรคือ การเรียกใช้งานแบบสมาร์ท (Smart launch)?

  ถ้าต้องการปิดกล้องโดยการกดที่ปุ่มกล้อง

  ถ้า อุปกรณ์ของท่านมีปุ่มกล้องให้โดยเฉพาะ ท่านสามารถใช้เพื่อทำการเปิดกล้องขึ้นมาอย่างรวดเร็วได้ คุณสมบัตินี้จะมีการเปิดการทำงานไว้ตามค่าเริ่มต้น

  • เมื่อหน้าจออยู่ใน โหมดพักการทำงาน (Sleep mode) หรือจากหน้าจอล็อก ให้กดค้างที่ปุ่มกล้องนี้จนกระทั่งกล้องเปิดขึ้นมา

  ท่านสามารถปรับ คุณสมบัตินี้เพื่อให้กล้องเปิดขึ้นมาและถ่ายภาพเลย หรือปิด คุณสมบัตินี้ได้ โดยการไปที่ กล้อง (Camera) การตั้งค่า (Settings) เปิดด้วยปุ่มกล้อง (Launch with camera key)

  ถ้าต้องการปิดกล้องโดยการปัดที่ไอคอนของกล้อง

  1. ถ้าต้องการเปิดหน้าจอ ให้กดปุ่มปิดเปิดเบา ๆ 
  2. ถ้าต้องการปิดกล้อง ให้ปัดที่ไอคอนของกล้องขึ้นด้านบน 

  ถ้าต้องการปิดกล้องโดยการกดที่ปุ่มปิดเปิดสองครั้ง

  1. หาและแตะที่  การตั้งค่า (Settings) ระบบ (System) > (ท่าทาง (Gestures)) > การทำงานของปุ่่มปิดเปิด (Power key behavior) > เปิดกล้องขึ้นมา (Launch camera) 
  2. เมื่อหน้าจออยู่ใน โหมดพักการทำงาน (Sleep mode) หรือจากหน้าจอล็อก ให้กดปุ่มปิดเปิดนี้สองครั้ง