หมายเลข ID หัวข้อ : 00256383 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 12/05/2022

ฉันจะเปลี่ยน แอปพลิเคชันเริ่มต้นสำหรับการดำเนินการได้อย่างไร? (Android 9 หรือ Android 10 หรือ Android 11 หรือ Android 12)

  ใช้ได้กับ

  • Android 12
  • Android 11
  • Android 10
  • Android 9.0 Pie

  วิธีแก้ปัญหา

  เมื่อทำงาน งานหนึ่งใน อุปกรณ์ Xperia ของท่านเช่น การเปิด ภาพถ่าย หรือการแตะลิงก์ ท่านอาจจะได้รับการเตือนให้ดำเนินการโดยใช้แอปพลิเคชันบางอัน เมื่อท่านเลือก แอปพลิเคชันหนึ่งแล้ว ท่านจะต้องเลือกที่ ครั้งเดียว (JUST ONCE) หรือ ตลอดไป (ALWAYS) ก่อนที่แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องนั้นจะเปิดขึ้นมาเพื่อดำเนินการให้สำเร็จ ถ้าหากท่านเลือก ตลอดไป (ALWAYS), แอปพลิเคชันที่เลือกไว้จะกลายเป็น แอปพลิเคชันเริ่มต้นสำหรับงานนั้น ๆ

  ถ้าหากท่านต้องการเปลี่ยน แอปพลิเคชันเริ่มต้นสำหรับงานนั้น ท่านจะต้องลบ การตั้งค่าเริ่มต้น

  ถ้าต้องการลบ การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับ แอปพลิเคชัน

  1. หาและแตะที่ การตั้งค่า (Settings) > แอปและการแจ้งเตือน (Apps & notifications) > ดูทั้งหมด (จำนวนของแอป) แอป (See all [number of apps] apps)
  2. หาและแตะ แอปพลิเคชันอันที่ท่านต้องการจะลบ การตั้งค่าเริ่มต้น
  3. แตะที่ ขั้นสูง (Advanced) > เปิดโดยค่าเริ่มต้น (Open by default) > ลบค่าเริ่มต้น (CLEAR DEFAULTS)