หมายเลข ID หัวข้อ : 00251344 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/01/2021

ฉันสามารถค้นหาและแก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อส่วนบุคคลในแอปพลิเคชันผู้ติดต่อได้อย่างไร (Android 8.0, 8.1, 9 และ 10)

ฉันสามารถหาข้อมูลผู้ติดต่อของตัวเองได้จากที่ใด เช่น ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ในแอปพลิเคชันผู้ติดต่อ / ฉันหา ME หรือตัวเองแบบเป็นผู้ติดต่อในรายชื่อผู้ติดต่อไม่เจอ เป็นเพราะเหตุใด / ฉันสามารถแก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อส่วนบุคคลในแอปพลิเคชันผู้ติดต่อได้อย่างไร

  ใช้ได้กับ

  • Android 10
  • Android 9
  • Android  8.0, 8.1

  วิธีแก้ปัญหา

  ข้อมูลผู้ติดต่อส่วนบุคคลของคุณถูกเก็บอยู่ภายใต้ My info (ข้อมูลของฉัน) ในแอปพลิเคชันผู้ติดต่อ คุณสมบัตินี้มีประโยชน์เมื่อคุณต้องการแชร์รายละเอียดผู้ติดต่อให้กับคนอื่น เช่น ผ่าน SMS, อีเมล หรือ Bluetooth® ตั้งแต่ Android 8.0 เป็นต้นไป ข้อมูลผู้ติดต่อของคุณจะไม่ได้สามารถเก็บเป็นผู้ติดต่อเริ่มต้นในรายชื่อผู้ติดต่ออีกต่อไป

  ในการแก้ไขข้อมูลของฉัน

  Android 10

  1. ค้นหาและแตะ Contacts (ผู้ติดต่อ)
  2. แตะ  (ไอคอนเมนู)> Settings (การตั้งค่า) > My info (ข้อมูลของฉัน)
  3. แตะไอคอนแก้ไข (ดินสอ) ที่มุมขวาบน 
  4. แก้ไขข้อมูลที่ต้องการ
  5. เมื่อเสร็จแล้ว ให้แตะ SAVE (บันทึก)

  Android 9 หรือต่ำกว่า

  1. ค้นหาและแตะ Contacts (ผู้ติดต่อ)
  2. แตะ  (ไอคอนเมนู) > My info (ข้อมูลของฉัน)
  3. แตะไอคอนแก้ไข (ดินสอ) ที่มุมขวาบน 
  4. แก้ไขข้อมูลที่ต้องการ
  5. เมื่อเสร็จแล้ว ให้แตะ SAVE (บันทึก)