หมายเลข ID หัวข้อ : 00255965 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/01/2021

ฉันสามารถยกเลิกการติดตั้ง แอปพลิเคชันที่ติดตั้งมาให้ได้หรือไม่? (Android 9.0 หรือ Android 10 หรือ Android 11)

ฉันจะปิดการทำงานแอปที่ติดตั้งมาให้ (Pre-installed apps) ได้อย่างไร?

  ใช้ได้กับ

  • Android 11
  • Android 10
  • Android 9.0

  วิธีแก้ปัญหา

  ท่านไม่สามารถยกเลิกการติดตั้งแอปหลัก ๆ ที่ติดตั้งให้ (Pre-installed apps) ใน อุปกรณ์ของท่านได้ แอปเหล่านี้ส่วนใหญ่มีการพัฒนาขึ้นมาโดย Sony หรือ Google ตัวอย่างเช่น แอปเพลง (Music), อัลบั้ม (Album) และ กล้อง (Camera) จะมาจาก Sony ในขณะที่  Google Maps, Gmail, Chrome, Google Play Music และ YouTube เป็นแอปตัวอย่างของ Google Facebook เป็นอีกแอปหนึ่งที่ติดตั้งมาให้ใน อุปกรณ์ Xperia จำนวนมาก

  ในขณะที่ท่านไม่สามารถยกเลิกการติดตั้งแอปเหล่านี้ได้ แต่ท่านจะสามารถปิดการทำงานได้ในบางกรณี ดังรายละเอียดต่อไปนี้:

  • แอปที่ปิดการทำงานไปจะไม่ทำงานและหายไปจากหน้าจอ แอปพลิเคชัน (Application screen) ท่านสามารถจะเปิดการทำงานของแอปที่ปิดไปขึ้นมาใหม่ได้เมื่อท่านต้องการ
  • แอปของบริษัทอื่นสามารถจะยกเลิกการติดตั้งได้ แม้จะเป็นการติดตั้งมาให้ในเครื่องก็ตาม

  การปิดการทำงาน แอปพลิเคชันที่ติดตั้งมาให้

  Android 10 หรือ 11

  ถ้าต้องการปิดการทำงานของ แอปพลิเคชันที่ติดตั้งมาให้

  1. แตะค้างที่ไอคอนของ แอปพลิเคชันที่ท่านต้องการจะปิดการทำงานนั้น
  2. แตะที่  ข้อมูลแอป (App info) 
  3. แตะที่ ปิดการทำงาน (Disable)
  4. ถ้าหาก ปิดการทำงาน (Disable) ไม่แสดงขึ้นมา ให้แตะที่ข้อมูลแอปเพื่อดูตัวเลือกอื่น ๆ

  Android 9 

  ถ้าต้องการปิดการทำงานของ แอปพลิเคชันที่ติดตั้งมาให้

  1. แตะค้างที่ไอคอนของ แอปพลิเคชันที่ท่านต้องการจะปิดการทำงานนั้น
  2. แตะที่ ปิดการทำงาน (Disable)
  3. ถ้าหาก ปิดการทำงาน (Disable) ไม่แสดงขึ้นมา ให้แตะที่ข้อมูลแอปเพื่อดูตัวเลือกอื่น ๆ

  การลบ แอปพลิเคชัน

  Android 10 หรือ 11

  ถ้าต้องการลบ แอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้

  1. แตะค้างที่แอปพลิเคชันที่ท่านต้องการจะยกเลิกการติดตั้ง
  2. แตะที่  ข้อมูลแอป (App info)
  3. แตะที่ ยกเลิกการติดตั้ง (Uninstall)
  4. ถ้าหาก ยกเลิกการติดตั้ง (Uninstall) ไม่แสดงขึ้นมา ให้แตะที่ข้อมูลแอปเพื่อดูตัวเลือกอื่น ๆ

  Android 9

  ถ้าต้องการลบ แอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้

  1. แตะค้างที่แอปพลิเคชันที่ท่านต้องการจะยกเลิกการติดตั้ง
  2. แตะที่ ยกเลิกการติดตั้ง (Uninstall)
  3. ถ้าหาก ยกเลิกการติดตั้ง (Uninstall) ไม่แสดงขึ้นมา ให้แตะที่ข้อมูลแอปเพื่อดูตัวเลือกอื่น ๆ

  การเปิดการทำงานให้กับ แอปพลิเคชันที่ปิดการทำงานไว้

  Android 9, 10 หรือ 11

  ถ้าต้องการเปิดการทำงานให้กับ แอปพลิเคชันที่ปิดการทำงานไว้

  1. หาและแตะที่  การตั้งค่า (Settings) แอปและการแจ้งเตือน (Apps & notifications) > ดูแอปทั้งหมด (See all apps)
  2. แตะที่ แอปทั้งหมด (All apps) > แอปที่ปิดการทำงานไว้ (Disabled apps)
  3. หาและแตะที่แอปที่ท่านต้องการจะเปิดการทำงาน
  4. แตะที่  เปิดการทำงาน (ENABLE)