หมายเลข ID หัวข้อ : 00255995 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/05/2022

ฉันสามารถค้นหาและแก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อส่วนบุคคลในแอปพลิเคชันผู้ติดต่อได้อย่างไร? (Android 11 หรือ Android 12)

ฉันสามารถหาข้อมูลผู้ติดต่อของตัวเองได้จากที่ใด เช่น ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ในแอปพลิเคชันผู้ติดต่อ / ฉันหา ME หรือตัวเองแบบเป็นผู้ติดต่อในรายชื่อผู้ติดต่อไม่เจอ เป็นเพราะเหตุใด? / ฉันสามารถแก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อส่วนบุคคลในแอปพลิเคชันผู้ติดต่อได้อย่างไร?

  ใช้ได้กับ

  • Android 12
  • Android 11

  วิธีแก้ปัญหา

  ข้อมูลติดต่อส่วนบุคคลของท่านจะเก็บไว้ใน ข้อมูลของท่าน (Your info) ใน แอปพลิเคชันรายชื่อติดต่อ (Contacts application) สิ่งนี้จะมีประโยชน์เมื่อท่านต้องการจะแชร์รายละเอียดการติดต่อของท่านกับผู้อื่น เช่น ผ่าน SMS อีเมล์ หรือ Bluetooth® ตั้งแต่ Android 8.0 เป็นต้นไป ข้อมูลผู้ติดต่อของคุณจะไม่ได้สามารถเก็บเป็นผู้ติดต่อเริ่มต้นในรายชื่อผู้ติดต่ออีกต่อไป

  ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลของท่าน

  Android 11 หรือ Android 12

  1. หาและแตะที่ รายชื่อติดต่อ (Contacts)
  2. แตะทีี ไอคอนเมนู (ไอคอนเมนู) → การตั้งค่า (Settings) → ข้อมูลของท่าน (Your info.)
  3. อินพุตหรือแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ
  4. เมื่อเสร็จแล้ว ให้แตะ SAVE (บันทึก)