หมายเลข ID หัวข้อ : 00255995 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/02/2021

ฉันสามารถค้นหาและแก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อส่วนบุคคลในแอปพลิเคชันผู้ติดต่อได้อย่างไร? (Android 11)

ฉันสามารถหาข้อมูลผู้ติดต่อของตัวเองได้จากที่ใด เช่น ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ในแอปพลิเคชันผู้ติดต่อ / ฉันหา ME หรือตัวเองแบบเป็นผู้ติดต่อในรายชื่อผู้ติดต่อไม่เจอ เป็นเพราะเหตุใด? / ฉันสามารถแก้ไขข้อมูลผู้ติดต่อส่วนบุคคลในแอปพลิเคชันผู้ติดต่อได้อย่างไร?

  ใช้ได้กับ

  • Android 11

  วิธีแก้ปัญหา

  ข้อมูลติดต่อส่วนบุคคลของท่านจะเก็บไว้ใน  ข้อมูลของท่าน (Your info) ใน แอปพลิเคชันรายชื่อติดต่อ (Contacts application) สิ่งนี้จะมีประโยชน์เมื่อท่านต้องการจะแชร์รายละเอียดการติดต่อของท่านกับผู้อื่น เช่น ผ่าน SMS อีเมล์ หรือ Bluetooth® ตั้งแต่ Android 8.0 เป็นต้นไป ข้อมูลผู้ติดต่อของคุณจะไม่ได้สามารถเก็บเป็นผู้ติดต่อเริ่มต้นในรายชื่อผู้ติดต่ออีกต่อไป

  ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูลของท่าน

  Android 11

  1. ค้นหาและแตะ Contacts (ผู้ติดต่อ)
  2. แตะที่ ไอคอนเมนู (ไอคอนเมนู) → การตั้งค่า (Settings) → ข้อมูลของท่าน (Your info)
  3. อินพุตหรือแก้ไขข้อมูลที่ต้องการ
  4. เมื่อทำเสร็จแล้ว แตะที่  บันทึก (SAVE)