หมายเลข ID หัวข้อ : SX364424 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/04/2018

ฉันจะย้ายแอปจากที่เก็บข้อมูลภายในของอุปกรณ์ของฉันไปยังการ์ดหน่วยความจำอย่างไร

  Android 6.0

  การย้ายแอปไปยังการ์ดหน่วยความจำ

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใส่การ์ดหน่วยความจำในอุปกรณ์ของคุณ
  2. จากหน้าจอหลักของคุณ ให้แตะไอคอนหน้าจอแอปพลิเคชัน
  3. ค้นหาและแตะ การตั้งค่า> แอป
  4. แตะแอปที่คุณต้องการย้ายไปที่การ์ดหน่วยความจำ
  5. แตะ การจัดเก็บข้อมูล
  6. หากแอปรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จัดเก็บ ปุ่ม เปลี่ยนแปลง จะปรากฏขึ้น แตะ เปลี่ยนแปลง
  7. แตะ การ์ด SD > ย้าย

  โปรดทราบ! บางแอปไม่สามารถย้ายไปยังการ์ดหน่วยความจำได้

  Android 4.4, 5.0 หรือ 5.1

  การย้ายแอปไปยังการ์ดหน่วยความจำ

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ใส่การ์ดหน่วยความจำในอุปกรณ์ของคุณ
  2. จากหน้าจอหลักของคุณ ให้แตะไอคอนหน้าจอแอปพลิเคชัน
  3. ค้นหาและแตะ การตั้งค่า > แอป
  4. แตะแท็บ ในการ์ด SD
  5. เลือกแอปพลิเคชัน แล้วแตะ ย้ายไปยังการ์ด SD

  โปรดทราบ! บางแอปไม่สามารถย้ายไปยังการ์ดหน่วยความจำได้

  โปรดทราบ! ในอุปกรณ์ Xperia™ Z series ที่ใช้ Android™ 5.0 หรือใหม่กว่า คุณสามารถย้ายแอปไปยังการ์ด SD หากอุปกรณ์ Xperia™ Z series ที่ใช้ Android™ เวอร์ชันเก่า ให้ลองอัปเดตเป็น Android 5.0