หมายเลข ID หัวข้อ : SX046724 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/03/2016

ฉันสามารถถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันที่ติดตั้งมากับเครื่องได้หรือไม่

  คุณไม่สามารถถอนการติดตั้งแอปพลิเคชันส่วนใหญ่ที่ติดตั้งมากับเครื่องในอุปกรณ์ของคุณได้ ส่วนใหญ่แอปเหล่านี้ได้รับการพัฒนาโดย Sony หรือ Google™ ตัวอย่างเช่น แอป Walkman®, เพลง, อัลบั้ม, การปลุก และการส่งข้อความมาจาก Sony ขณะที่ Google Maps™, Gmail™ และ YouTube™  คือตัวอย่างแอปของ Google™ แม้ว่าคุณไม่สามารถถอนการติดตั้งแอปเหล่านี้ แต่คุณสามารถปิดใช้งานแอปเหล่านี้ได้ในบางกรณี โดยมีรายละเอียดดังนี้:

  • หากอุปกรณ์ของคุณใช้ Android™ เวอร์ชัน 4.0 หรือสูงกว่า คุณสามารถปิดใช้งานแอปที่พัฒนาโดย Sony และแอป Google™ ที่ไม่สามารถถอนการติดตั้งได้
  • แอปที่ปิดใช้งานแล้วจะไม่ทำงานและจะถูกลบออกจากหน้าจอแอปพลิเคชัน คุณสามารถเปิดใช้งานแอปใหม่ได้ตลอดเวลา
  • แต่แอปของผู้ให้บริการอื่น ๆ สามารถถอนการติดตั้งได้ แม้ว่าถูกติดตั้งมากับเครื่องก็ตาม

  Android 6.0

  การปิดใช้งานแอปพลิเคชันที่ติดตั้งมากับเครื่อง

  1. จากหน้าจอหลักของคุณ ให้แตะไอคอนหน้าจอแอปพลิเคชัน
  2. ค้นหาและแตะ การตั้งค่า > แอป
  3. แตะ แอปทั้งหมด > เปิดใช้งานแล้ว
  4. เลือกแอปพลิเคชันที่คุณต้องการปิดใช้งาน
  5. แตะ ปิดใช้งาน
  โปรดทราบ! แอปพลิเคชันที่ติดตั้งมากับเครื่องบางตัวไม่สามารถปิดใช้งานได้

  Android 6.0

  การเปิดใช้งานแอปพลิเคชันที่ติดตั้งมากับเครื่อง

  1. จากหน้าจอหลักของคุณ ให้แตะไอคอนหน้าจอแอปพลิเคชัน
  2. ค้นหาและแตะ การตั้งค่า > แอป
  3. แตะ แอปทั้งหมด > ปิดใช้งานแล้ว
  4. เลือกแอปพลิเคชันที่คุณต้องการเปิดใช้งาน
  5. แตะ เปิดใช้งาน

  Android 6.0

  การลบแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้

  1. จากหน้าจอหลักของคุณ ให้แตะไอคอนหน้าจอแอปพลิเคชัน
  2. ค้นหาและแตะ การตั้งค่า > แอป
  3. เลือกแอปพลิเคชันที่คุณต้องการลบ
  4. แตะ ถอนการติดตั้ง

  โปรดทราบ!  แอปพลิเคชันที่ติดตั้งมากับเครื่องบางตัวไม่สามารถลบได้

  Android 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.0 หรือ 5.1

  การปิดใช้งานหรือเปิดใช้งานแอปพลิเคชันที่ติดตั้งมากับเครื่อง

  1. จากหน้าจอหลักของคุณ ให้แตะไอคอนหน้าจอแอปพลิเคชัน
  2. ค้นหาและแตะ การตั้งค่า > แอป
  3. ปัดไปยังแท็บ ทั้งหมด
  4. เลือกแอปพลิเคชันที่คุณต้องการปิดใช้งานหรือเปิดใช้งาน
  5. แตะ ปิดใช้งาน หรือ เปิดใช้งาน

  โปรดทราบ! แอปพลิเคชันที่ติดตั้งมากับเครื่องบางตัวไม่สามารถปิดใช้งานได้

  Android 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.0 หรือ 5.1

  การลบแอปพลิเคชันที่ติดตั้งไว้

  1. จากหน้าจอหลักของคุณ ให้แตะไอคอนหน้าจอแอปพลิเคชัน
  2. ค้นหาและแตะ การตั้งค่า > แอป
  3. ปัดไปยังแท็บ ทั้งหมด
  4. เลือกแอปพลิเคชันที่คุณต้องการลบ
  5. แตะ ถอนการติดตั้ง

  โปรดทราบ! แอปพลิเคชันที่ติดตั้งมากับเครื่องบางตัวไม่สามารถลบได้