หมายเลข ID หัวข้อ : S500055216 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/06/2013

วิธีการลงทะเบียน "One-Touch Remote Control" ให้กับทีวี

  การลงทะเบียน One-Touch Remote Control บนทีวี
  กรุณาทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้:
  1. จัดเตรียมรีโมทควบคุมของทีวีที่จัดมาให้ไว้
  2. กดที่ปุ่ม HOME แล้วทำการเลือกการ Settings โดยใช้ปุ่ม ↑ ↓
  3. เลือกที่ System Settings โดยใช้ปุ่ม ← →  จากนั้น ให้กดที่ปุ่ม  (ENTER)
  4. เลือกที่ One Touch Remote Control Setup โดยใช้ปุ่ม ↑ ↓  จากนั้น ให้กดที่ปุ่ม (ENTER)
  5. เลือกที่ Register โดยใช้ปุ่ม ← →  จากนั้น ให้กดที่ปุ่ม (ENTER)
  6. จัดเตรียม One-Touch Remote Control.
  7. กดที่ปุ่ม COLOUR KEY และ HOME บนตัว One-Touch Remote Control พร้อมกัน

  ภาพตัวอย่าง: