หมายเลข ID หัวข้อ : 00072178 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/02/2018

วิธีการลงทะเบียนรีโมทคอนโทรลแบบทัชแพ็ด(Touchpad remote control ).

การลงทะเบียน รีโมทคอนโทรลแบบทัชแพ็ด

  1. โดยการใช้รีโมทของทีวี กดที่ปุ่ม HOME .
  2. ไปที่ Settings.
  3. เลือกที่ System Settings.
  4. เลือกไปที่ Touchpad Remote Control Setup, จากนั้นทำตามคำสั่งที่แสดงบนหน้าจอ.
  5. โดยการใช้ตัวรีโมทคอนโทรลแบบทัชแพ็ด กดค้างที่คีย์ volume down .
  6. จากนั้นกดที่คีย์ SOCIAL VIEW ให้นานกว่า 3วินาทีเพื่อทำการลงทะเบียนตัวรีโมทคอนโทรลแบบทัชแพ็ดนั้น.