หมายเลข ID หัวข้อ : S500052272 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/04/2018

วิธีการลงทะเบียน Media Remote App ด้วย Bravia

การลงทะเบียน Media Remote App ด้วย Bravia

  1. เชื่อมต่อทีวีของท่านเข้ากับเครือข่าย (เข้ากับเราท์เตอร์ไร้สาย เราท์เตอร์ของท่าน ฯลฯ  กรุณาอ้างอิงกับคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ของท่านหรือเราท์เตอร์ของท่าน)
  2. ติดตั้ง Media Remote application ในอุปกรณ์ Android ของท่าน
   สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมถึงวิธีการติดตั้ง Media Remote กรุณาคลิก
  3. เชื่อมต่ออุปกรณ์ Android ของท่านเข้ากับเครือข่ายเดียวกันกับที่ทีวีของท่านเชื่อมต่ออยู่
  4. ในการปรับตั้งของ TV ของท่าน ตรวจสอบให้มั่นใจว่า Remote Device/Renderer มีการตั้งไว้ที่ ON
   หมายเหตุ: ชื่อของเมนู หรือขั้นตอนอาจจะแปลเปลี่ยนไปตามรุ่น
  5. เริ่มการทำงานของแอพพลิเคชั่น  Media Remote ในอุปกรณ์ Android ของท่าน
  6. เมื่อท่านเปิด Media Remote เป็นครั้งแรก ท่านจะเห็นหน้าจอ Connect Device    ถ้าทีวีและอุปกรณ์ Android ของท่านเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายเดียวกัน ทีวีของท่านจะแสดงอยู่บนหน้าจอนี้
   ถ้าไม่มีแสดงบนหน้าจอ กรุณาแตะที่ปุ่ม refresh
  7. แตะที่ชื่อของ TV ของท่านที่แสดงปุ่ม Registration ดังแสดงในด้านล่างนี้

  8. เลือกที่ Start Registration ในทีวีของท่าน แล้วแตะที่ปุ่ม Registration ใน Media Remote app.
  9. ภายหลังที่อุปกรณ์เชื่อมต่อแล้ว ให้เลือกที่ OK ใน Media Remote app และ Finish ในทีวีของท่าน

  ในตอนนี้ท่านสามารถใช้ Media Remote app บนอุปกรณ์ Android ของท่านทำการควบคุมทีวีของท่านได้