หมายเลข ID หัวข้อ : 00058123 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/09/2016

วิธีการใช้งาน one-touch mirroring.

  One-touch mirroring จะรองรับการทำงานได้เฉพาะบางส่วนของทีวี และ โทรศัพท์ Xperia. 

  1. ตั้งค่าการปรับตั้งของ NFC ในโทรศัพท์ไปที่ on
  2. เปิดทีวีขึ้นมา
  3. แตะที่บริเวณตรวจค้นหา NFC ของโทรศัพท์ไปที่ เครื่องหมาย N หรือด้านหลังของตัว One-touch Remote Control นานประมาณ 2 วินาที.Image
  4. จะมีข้อความยืนยันการเสร็จของอุปกรณ์จะแสดงขึ้นมาที่ด้านล่างของหน้าจอทีวี. ให้แยกโทรศัพท์ออกจากรีโมท.

  หมายเหตุ:

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้มีการปลดล็อคการตั้งค่าของการล็อคหน้าจอของโทรศัพท์ก่อนที่จะแตะโทรศัพท์ด้วยตัว One-touch Remote Control
  • ให้อ้างอิงกับคู่มือที่จัดมาให้พร้อมกับโทรศัพท์นั้น สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งของบริเวณที่จะตรวจหา NFC บนโทรศัพท์และรายละเอียดการปรับตั้งใด ๆ
  • ถ้าหากทีวี ตรวจไม่พบโทรศัพท์หลังการแตะโทรศัพท์และรีโมท ให้แยกอุปกรณ์ต่าง ๆ นั้นออกจากกัน แล้วลองใหม่อีกครั้ง

  เมื่อขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้เสร็จ ท่านจะเห็นคอนเทนท์จากโทรศัพท์แสดงขึ้นมาบนหน้าจอทีวี