หมายเลข ID หัวข้อ : S500055020 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 31/01/2013

วิธีการเชื่อมต่อทีวีเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 8 โดยใช้โหมด Wi-Fi Direct

การเชื่อมต่อทีวีเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 8 โดยใช้โหมด Wi-Fi Direct

  กรุณาทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่างนี้:

  1. เมื่อหน้าจอ standby สำหรับ Wi-Fi Direct Mode แสดงขึ้นมา ให้กดที่ปุ่ม OPTIONS บนตัวควบคุมรีโมท
  2. เลือกที่ Manual
  3. เลือกที่ Other Methods 
  4. ทำการเซ็ตอัพ การเชื่อมต่อของ Wi-Fi ในเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 8
  5. ให้ป้อน SSID และ คีย์ WPA ตรงตามที่ปรากฎบนหน้าจอทีวีเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์  โดยที่ ค่า SSID และคีย์ WPA นี้จะเป็นสิ่งที่จะต้องถูกต้องทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ ดังนั้นต้องระมัดระวังในการป้อนให้ถูกต้องตามที่ปรากฎออกมานั้น


  เมื่อการเชื่อมต่อของ Wi-Fi ทำได้สำเร็จระหว่างอุปกรณ์ทั้งสองตัวแล้ว  ทีวีของท่านจะแสดงอยู่ใน Device Charm หรือ Play To Charm ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน