หมายเลข ID หัวข้อ : S500055021 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 31/01/2013

วิธีการส่งคอนเทนท์ต่าง ๆ และเล่นกลับไปที่ทีวีจากเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 8

การส่งคอนเทนท์ต่าง ๆ และเล่นกลับไปที่ทีวีจากเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 8

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

กรุณาทำตามขั้นตอนต่างๆ ด้านล่างนี้:

 1. เชื่อมต่อทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 8 และทีวี ไปที่เครือข่าย Home และ SSID เดียวกัน
 2. ไปที่หน้าจอ Desktop ของเครื่องคอมพิวเตอร์ Windows 8
  ที่หน้าจอ Windows Start ให้หา Tile ของ Windows Desktop   ถ้าท่านไม่สามารถหาไอคอน Desktop พบ  กรุณากดคีย์ Windows Logo + D พร้อมกัน
  การกดรวมกันของปุ่มลัดนี้ จะเปิดหน้า Desktop ขึ้นมา
 3. เปิด Windows Media Player (Start menu → All programs → Windows Media Player) ขึ้นมาและเลือกคอนเทนท์บางอัน (รูปภาพหรือภาพยนตร์) คลิกขวาและเลือกไปที่ Play toBRAVIA.
  คอนเทนท์ที่เลือกไว้จะแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ TV ของท่าน