หมายเลข ID หัวข้อ : S500054826 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/12/2012

มีค่าความไว ISO ใดให้ใช้งานได้บ้าง ?

มีค่าความไว ISO ใดให้ใช้งานได้

  สำหรับรูปภาพนิ่งต่าง ๆ  ค่าความไว ISO สามารถที่จะตั้งให้เป็น Auto และสามารถที่จะทำการตั้งให้ได้ระหว่างISO 50 และ 25600 ได้ขั้นละ 1/3 EV พร้อมกับการลดนอยส์รบกวนแบบหลาย ๆ เฟรม (Multi frame noise reduction), ISO 100 ถึง 102400 ก็มีให้ใช้ได้เช่นกัน 

  เมื่อเลือกไปที่ Auto กล้องจะทำการปรับช่วงค่าความไวให้โดยอัตโนมัติดังต่อไปนี้:

  • โหมด P (program auto), A (aperture priority), S (shutter speed priority) และ M (manual): ISO 100 ถึง 6400 ตามค่าการปรับตั้งเริ่มต้นจากโรงงาน
   *ค่าช่วงนี้สามารถที่จะทำการเปลี่ยนแปลงได้โดยการปรับตั้งที่ ISO AUTO Maximum (~ 25600) และ ISO AUTO Minimum (100 ~).
   *ในการถ่ายแบบ BULB, ค่าความไว ISO จะเท่ากับ ISO AUTO Minimum.
  • Auto Mode (Intelligent Auto, Superior Auto): ISO 100 ถึง 6400.
  • Sweep Panorama: ISO 100 ถึง 3200.
  • Scene Selection: ISO 100 ถึง 6400 (ISO 100 ถึง 12800 ที่ Hand-held Twilight)

  สำหรับภาพยนตร์ต่าง ๆ  ค่าความไว ISO สามารถที่จะตั้งไว้เป็น Auto (100 ถึง 3200) และสามารถที่จะตั้งไว้ระหว่าง ISO 100 และ 6400 ได้ ขั้นละ 1/3 EV  เมื่อท่านเลือกโหมดภาพยนตร์ ค่าความไว ISO ที่ต่ำกว่า 100 จะถูกเปลี่ยนไปเป็น 100 และค่าความไวที่มีค่ามากกว่า 6400 จะได้รับการเปลี่ยนให้เป็น ISO 6400 โดยอัตโนมัติ