หมายเลข ID หัวข้อ : S500054605 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/11/2012

มีความไว ISO อะไรให้บ้าง ?

ความไว ISO 

  สำหรับรูปภาพนิ่ง, ความไว ISO สามารถที่จะตั้งให้เป็น Auto และสามารถที่จะตั้งค่าได้ระหว่าง ISO 50 และ 25600 เป็นขั้นละ 1/3 EV กับ การลดนอยส์รบกวนแบบ Multi frame จะสามารถใช้ได้ระหว่าง ISO 100-51200 เมื่อมีการเลือกไปเป็น Auto กล้องจะทำการปรับความไวให้โดยอัตโนมัติ ภายในช่วง ISO100-6400 (ค่าปรับตั้งเริ่มต้น)  โดยช่วงอันนี้สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้โดยการปรับตั้ง ISO AUTO Maximum (~ 25600) และ ISO AUTO Minimum (100 ~)

  เมื่อเลือกไปที่ Auto  กล้องจะทำการปรับช่วงของความไวไปเป็นช่วงค่าดังต่อไปนี้:
  • โหมด P (program auto), A (aperture priority), S (shutter speed priority), Continuous Advance Priority AE และ M (manual): ISO 100 ถึง 6400 ตามค่าการปรับตั้งเริ่มต้น
   *ค่าของช่วงนี้สามารถจะเปลี่ยนแปลงโดยการปรับตั้งที่ค่า ISO AUTO Maximum (~ 25600) และ ISO AUTO Minimum (100 ~)
   *เมื่อค่าความไว ISO ตั้งไปเป็น AUTO ในการถ่ายภาพแบบ BULB, ความไว ISO จะเป็น ISO AUTO Minimum.
  • Auto Mode (Intelligent Auto, Superior Auto): ISO 100 ถึง 6400
  • Sweep Panorama: ISO 100 ถึง 3200
  • Scene Selection: ISO 100 ถึง 6400 (ISO 100 ถึง 12800 ที่ Hand-held Twilight)


  สำหรับภาพยนตร์, ค่าความไว ISO สามารถที่จะตั้งไปที่ Auto (100 - 3200) และสามารถที่จะตั้งไปให้อยู่ระหว่าง ISO 100 และ 6400 เป็นขั้นละ 1/3 EV  เมื่อท่านเลือกเป็นโหมดภาพยนตร์ ค่าความไว ISO ที่น้อยกว่า 100 จะเปลี่ยนไปเป็น 100 และที่มีค่ามากกว่า 6400 จะเปลี่ยนไปเป็น ISO 6400 โดยอัตโนมัติ