หมายเลข ID หัวข้อ : 00100304 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2016พิมพ์

การชดเชยของเลนส์ (Lens Compensation) คืออะไร? มีเลนส์ใดบ้างที่ใช้งานร่วมกันได้กับฟีเจอร์นี้?

  การชดเชยของเลนส์ (Lens Compensation) เป็นฟีเจอร์การชดเชยทางแสงในตัวกล้อง. จะมาพร้อมกับสามตัวเลือก: แสงเงา (shading), ความคลาดเคลื่อนของสี (chromatic aberration) และความผิดเพี้ยน (distortion). เมื่อฟังก์ชั่นเหล่านี้ได้รับการเปิดทำงานในเมนูเซ็ตอัพ, กล้องจะพยายามทำการลดผลดังกล่าวนั้นตามโปรไฟล์ของเลนส์ Sony® บางตัว.

  • แสงเงา (Shading): จะชดเชยสำหรับแสงเงาของมุมต่าง ๆ บนหน้าจอ.
  • ความคลาดเคลื่อนของสี (Chromatic Aberration): จะลดความคลาดเคลื่อนของสีที่มุมต่าง ๆ ของหน้าจอ.
  • ความผิดเพี้ยน (Distortion): จะชดเชยสำหรับความผิดเพี้ยนของหน้าจอ.

  หมายเหตุ:

  • ถึงแม้ว่า การชดเชยของเลนส์จะถูกนำมาใช้กับไฟล์ JPEG เมื่อทำการถ่ายใน RAW+JPEG, ไฟล์ RAW จะยังคงไม่มีการชดเชยใด ๆ.
  • ให้ใช้ Sony Image Data Converter ถ้าท่านต้องการใช้การแก้ไขนี้กับไฟล์ RAW. ไฟล์ที่แปลงไปสามารถทำการเก็บบันทึกเป็นไฟล์ TIFF ที่ไม่มีการสูญเสีย หรือไฟล์ที่ใช้งานสะดวกอย่าง JPEG. ตัวแปลง RAW ของบริษัทอื่นอาจไม่สามารถใช้แก้ไขให้กับไฟล์ RAW ได้.

  นอกจากนี้, เลนส์ E-mount ทั้งหมดจะใช้งานร่วมกันได้กับฟีเจอร์ ชดเชยของเลนส์ (Lens Compensation) นี้. ILCE7 ซีรี่ย์ จะใช้งานร่วมกันได้กับฟีเจอร์นี้ แม้ว่า จะใส่เลนส์ A-mount (แยกจำหน่ายต่างหาก) เข้าไปก็ตาม. อย่างไรก็ตาม, เลนส์ A-mount ต่อไปนี้จะใช้งานร่วมกันไม่ได้:

  สำหรับรายละเอียด, ดูได้ที่เว็บไซต์ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้ของเลนส์ที่
  ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้