หมายเลข ID หัวข้อ : 00065275 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/10/2020

เลนส์ใดบ้างที่ใช้งานร่วมกันได้กับ Fast Hybrid AF?

เลนส์ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ Fast Hybrid AF

    ข้อมูลเลนส์ที่ใช้งานร่วมกันได้กับ Fast Hybrid AF, ดูได้จากเว็บไซต์ต่อไปนี้.

    ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้