หมายเลข ID หัวข้อ : S500054625 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/11/2012

อะไรคือ แอพพลิเคชั่น Sports และมีวิธีการใช้งานอย่างไร ?

อะไรคือ แอพพลิเคชั่น Sports และมีวิธีการใช้งานอย่างไร ?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

แอพพลิเคชั่น Sports เป็นแอพพลิเคชั่นของ Microsoft ที่ติดตั้งมาให้ใน Windows 8 ที่จะทำให้ท่านได้รับข้อมูลที่ทันสมัยที่สุดในทีมกีฬาและผู้เล่นที่ท่านชื่นชอบ หัวข้อข่าวกีฬา (Sports headlines), คะแนนสด ๆ (live scores), ตารางเวลาต่าง ๆ (schedules), สถานะต่าง ๆ (standings) และสถิติต่าง ๆ (statics) จะมีให้ในแอพนี้

 1. จากหน้าจอ Start  เปิด Charms ขึ้นมา โดยการวางเคอร์เซอร์ไว้บนมุมขวาบนหรือมุมขวาล่าง
  \ 
 2. เลือกที่ Search
 3. เลือกที่ Sports
   
 4. แอพพลิเคชั่น Sports จะเปิดขึ้นมา และนำท่านไปยัง Top Story
   
 5. เลื่อนไปทางขวาเพื่อแสดงฟีเจอร์ต่าง ๆ ต่อไปนี้:
  • News
    
  • Schedule
    
  • Favorite Teams
  • Magazine Articles
 6. เลือกที่ Favorite Teams.
 7. พิมพ์ทีมที่ท่านต้องการเข้าไปและเลือกที่ Add.
   
 8. ทีมที่ท่านชื่นชอบจะแสดงขึ้นมา
   
 9. เลือกทีมที่ท่านชื่นชอบจะนำเสนอท่านถึงข้อมูลรายละเอียด อย่างเช่น ดังต่อไปนี้:
  • Top Story
  • News
  • Roster
  • Schedule
  • Team Leaders
  • Team Stats