หมายเลข ID หัวข้อ : S500054625 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/11/2012

อะไรคือ แอพพลิเคชั่น Sports และมีวิธีการใช้งานอย่างไร ?

อะไรคือ แอพพลิเคชั่น Sports และมีวิธีการใช้งานอย่างไร ?

  แอพพลิเคชั่น Sports เป็นแอพพลิเคชั่นของ Microsoft ที่ติดตั้งมาให้ใน Windows 8 ที่จะทำให้ท่านได้รับข้อมูลที่ทันสมัยที่สุดในทีมกีฬาและผู้เล่นที่ท่านชื่นชอบ หัวข้อข่าวกีฬา (Sports headlines), คะแนนสด ๆ (live scores), ตารางเวลาต่าง ๆ (schedules), สถานะต่าง ๆ (standings) และสถิติต่าง ๆ (statics) จะมีให้ในแอพนี้

  1. จากหน้าจอ Start  เปิด Charms ขึ้นมา โดยการวางเคอร์เซอร์ไว้บนมุมขวาบนหรือมุมขวาล่าง
   \ 
  2. เลือกที่ Search
  3. เลือกที่ Sports
    
  4. แอพพลิเคชั่น Sports จะเปิดขึ้นมา และนำท่านไปยัง Top Story
    
  5. เลื่อนไปทางขวาเพื่อแสดงฟีเจอร์ต่าง ๆ ต่อไปนี้:
   • News
     
   • Schedule
     
   • Favorite Teams
   • Magazine Articles
  6. เลือกที่ Favorite Teams.
  7. พิมพ์ทีมที่ท่านต้องการเข้าไปและเลือกที่ Add.
    
  8. ทีมที่ท่านชื่นชอบจะแสดงขึ้นมา
    
  9. เลือกทีมที่ท่านชื่นชอบจะนำเสนอท่านถึงข้อมูลรายละเอียด อย่างเช่น ดังต่อไปนี้:
   • Top Story
   • News
   • Roster
   • Schedule
   • Team Leaders
   • Team Stats