หมายเลข ID หัวข้อ : S500054623 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/11/2012

อะไรคือแอพพลิเคชั่น Weather และมีวิธีการใช้งานอย่างไร ?

อะไรคือแอพพลิเคชั่น Weather และมีวิธีการใช้งานอย่างไร ?

  แอพพลิเคชั่น Weather จะให้ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับสภาพอากาศสำหรับสถานที่ตั้งของท่าน เป็นแอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งมาให้โดย Microsoft

  1. เปิดเมนู Charms ขึ้นมา โดยวางเคอร์เซอร์ไว้บนมุมขวาบนหรือมุมขวาล่าง
    
  2. เลือกที่ Search
  3. เลือกที่ Weather
    
  4. ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนให้ทำการเปิดบริการ location services และอนุญาตให้แอพพลิเคชั่น  Weather นี้ ทำการใช้สถานที่ตั้งปัจจุบันของท่าน เพื่อการจัดให้ของรายงานอากาศที่แม่นยำต่าง ๆ ได้
   • Allow: เป็นการเปิดบริการสถานที่ตั้ง (location service) เพื่อให้มีการรายงานสภาพอากาศที่แม่นยำได้ 
   • Block: ปิดบริการของการบริการสถานที่ตั้ง
  5. ท่านสามารถดูการพยากรณ์อากาศสำหรับรายอาทิตย์และเป็นรายชั่วโมงได้ด้วยเช่นกัน 
    
  6. คลิกขวา แล้วเลือกที่ Refresh เพื่อเป็นการรีเฟรชข้อมูล