หมายเลข ID หัวข้อ : S500054622 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/11/2012

อะไรคือ แอพพลิเคชั่น Reader และมีวิธีการใช้อย่างไร ?

อะไรคือ แอพพลิเคชั่น Reader และมีวิธีการใช้อย่างไร ?

  แอพพลิเคชั่น Reader เป็นแอพพลิเคชั่นของ Microsoft ที่ติดตั้งมาให้ ที่จะอนุญาตให้ผู้ใช้ดูไฟล์ต่าง ๆ ของ PDF และในเวลาเดียวกันก็จะมีฟีเจอร์ต่าง ๆ ที่มีประโยชน์มากมายให้ด้วย

  1. จากหน้าจอ Start  เปิด Charms ขึ้นมา โดยการวางเคอร์เซอร์ไว้บนมุมขวาบนหรือมุมขวาล่าง
  2. เลือกที่ Search 
  3. เลือกที่ Reader
    
  4. แอพพลิเคชั่น Reader จะเปิดขึ้นมา  เลือกที่ Browse
    
  5. ท่านสามารถที่จะค้นหาไฟล์ PDF ต่าง ๆ  ได้โดยการเลือกที่ Files และเลือกสถานที่ตั้งของไฟล์ PDF นั้น
    
  6. เลือกไฟล์ PDF ที่ต้องการแล้วเลือกที่ Open 
  7. ไฟล์ PDF นั้นจะเปิดขึ้นมา และอนุญาตให้ท่านดูคอนเทนท์นั้นได้
    
  8. เมื่อท่านคลิกขวาบนไฟล์นั้น จะมีฟีเจอร์ต่าง ๆ เพิ่มเติมให้กับท่าน เช่น:
   • Search
   • Two Page
   • One Page
   • Continuous
   • Open
   • Save As
   • More
  9. การเลือก Two pages จะอนุญาตให้ท่านดูพร้อมกันสองหน้าได้
    
  10. เลือกที่ More แล้วเลือกที่ Close file เพื่อทำการปิดไฟล์ PDF นั้น