หมายเลข ID หัวข้อ : S500054589 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/11/2012

แอพพลิเคชั่น Finance คืออะไร และมีวิธีการใช้งานอย่างไร ?

แอพพลิเคชั่น Finance คืออะไร และมีวิธีการใช้งานอย่างไร ?

  แอพพลิเคชั่น Finance จะอนุญาตให้ผู้ใช้ทำการดูตลาดหลักได้อย่างรวดเร็วโดยใช้หน้าต่างซ้อนแบบสด ๆ (live tiles)  นอกจากนี้ ยังอนุญาตให้ผู้ใช้ทำการอ่านอีเวนต์ของวันปัจจุบันและจัดแสดงผังที่มีสีสันเพื่อการดูภาพรวมที่รวดเร็ว

  1. จากหน้าจอ Start  เปิด Charms ขึ้นมา โดยการวางเคอร์เซอร์ไว้ที่มุมขวาบนสุดหรือมุมขวาล่างสุด
    
  2. เลือกที่ Search
  3. เลือกที่ Finance
    
  4. แอพพลิเคชั่น Finance จะเปิดขึ้นมา ท่านสามารถจะดูสถานการณ์ปัจจุบัน DOW, S&P, NASDAQ, และ Russell 2000
    
  5. เลื่อนไปทางขวาจะจัดแสดงแบบไทล์ให้เพื่อดูสิ่งต่าง ๆ เช่น รายการเฝ้าดู (Watchlist)
  6. การเลือกที่บริษัทที่ระบุจะอนุญาตให้ท่านดูสถานะการทางการเงินในปัจจุบันได้
   ตัวอย่าง: เลือกที่ Microsoft Corporation จะทำให้ท่านดูข้อมูลที่มีรายละเอียดต่าง ๆ เช่น สถิติหลัก (Key Statistics) และโปรไฟล์ของบริษัทนั้นได้