หมายเลข ID หัวข้อ : S500054624 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/11/2012

อะไรคือแอพพลิเคชั่น Travel และมีวิธีการใช้งานอย่างไร ?

อะไรคือแอพพลิเคชั่น Travel และมีวิธีการใช้งานอย่างไร ?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

แอพพลิเคชั่น Travel เป็นแอพพลิเคชั่นที่ Microsoft ติดตั้งมาให้สำหรับ Windows 8 ที่จะทำให้ผู้ใช้ทำการสำรวจได้มากกว่า 3,000 ปลายทางที่แตกต่างกันจากทั่วโลกได้ โดยจะมีหัวข้อต่าง ๆ, ข้อมูลที่น่าสนใจต่าง ๆ, แผนที่, สภาพอากาศ และรูปภาพพาโนรามา 360 องศา  นอกจากนี้ ผู้ใช้ยังสามารถที่จะหาเที่ยวบินหรือโรงแรมและวันที่ที่ท่านประสงค์จะเดินทางได้อีกด้วย

 1. จากหน้าจอ Start  เปิด Charms ขึ้นมา โดยการวางเคอร์เซอร์ไว้บนมุมขวาบนหรือมุมขวาล่าง
   
 2. เลือกที่ Search
 3. เลือกที่ Travel
   
 4. แอพพลิเคชั่น Travel จะเปิดขึ้นมา
   
 5. ท่านสามารถเลือกสถานที่เจาะจงได้โดยการเลือกที่ More
 6. เสาะหา และเลือกที่ปลายทางที่ระบุ
   
 7. ภาพรวมของที่ตั้งที่ระบุจะแสดงขึ้นมาให้ 
   
 8. เลื่อนไปทางขวาจะมีรายการต่าง ๆ เพิ่มเติม เช่น สถานที่น่าสนใจและโรงแรมต่าง ๆ
   
 9. คลิกขวาและผู้ใช้จะมีตัวเลือกต่าง ๆ ต่อไปนี้ขึ้นมา:
  • Destinations (ปลายทาง)
  • Flights
  • Hotels
  • Best of Web
   
 10. การเลือก Flights จะอนุญาตให้ผู้ใช้ทำการค้นหาเที่ยวบินได้อย่างรวดเร็วสำหรับเที่ยวบินที่จะไปยังปลายทางที่ระบุได้