หมายเลข ID หัวข้อ : S500054617 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/11/2012

แอพพลิเคชั่น Bing คืออะไร และมีวิธีการใช้งานอย่างไร ?

แอพพลิเคชั่น Bing คืออะไร และมีวิธีการใช้งานอย่างไร ?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

แอพพลิเคชั่น Bing ใน Windows 8 จะอนุญาตให้ท่านค้นหาเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วในอินเตอร์เน็ตโดยมีฟีเจอร์ต่าง ๆ ต่อไปนี้:

 • แนะนำให้โดยอัตโนมัติ (Auto-suggest)
 • ผลการค้นหา (Search results)
 • การท่องไปแบบลื่นไหล (Fluid navigation) โดยการใช้นิ้วแตะแล้วลาก
 • การเลื่อนอย่างรวดเร็ว (Fast scrolling)
 • การแสดงผลทางแนวราบ (Horizontal list of results)
 • การค้นหาแบบทันที (Instant search)
เพื่อที่จะใช้แอพพลิเคชั่น Bing  ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไปนี้:
 1. เปิด Charms ขึ้นมา โดยการวางเคอร์เซอร์ไว้บนมุมขวาบนหรือมุมขวาล่าง 
   
 2. เลือกที่ Search.
 3. เลือก Bing. นี่จะเป็นการเปิดแอพพลิเคชั่น Bing ขึ้นมา
   
 4. พิมพ์พยางค์ที่ต้องการค้นหาเข้าไป  ให้สังเกตุว่า จะมีกรอบแสดงคำที่แนะนำขึ้นมา
   
 5. กด Enter
 6. จะปรากฎผลของการค้นหานั้นขึ้นมา เลือกเว็บไซต์อันที่เกี่ยวข้องกับพยางค์ที่ท่านค้นหาเข้าไป

 7. Internet Explorer จะแสดงขึ้นมา และนำท่านไปยังรายการที่ท่านเลือกไว้