หมายเลข ID หัวข้อ : S500054617 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/11/2012

แอพพลิเคชั่น Bing คืออะไร และมีวิธีการใช้งานอย่างไร ?

แอพพลิเคชั่น Bing คืออะไร และมีวิธีการใช้งานอย่างไร ?

  แอพพลิเคชั่น Bing ใน Windows 8 จะอนุญาตให้ท่านค้นหาเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วในอินเตอร์เน็ตโดยมีฟีเจอร์ต่าง ๆ ต่อไปนี้:

  • แนะนำให้โดยอัตโนมัติ (Auto-suggest)
  • ผลการค้นหา (Search results)
  • การท่องไปแบบลื่นไหล (Fluid navigation) โดยการใช้นิ้วแตะแล้วลาก
  • การเลื่อนอย่างรวดเร็ว (Fast scrolling)
  • การแสดงผลทางแนวราบ (Horizontal list of results)
  • การค้นหาแบบทันที (Instant search)
  เพื่อที่จะใช้แอพพลิเคชั่น Bing  ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไปนี้:
  1. เปิด Charms ขึ้นมา โดยการวางเคอร์เซอร์ไว้บนมุมขวาบนหรือมุมขวาล่าง 
    
  2. เลือกที่ Search.
  3. เลือก Bing. นี่จะเป็นการเปิดแอพพลิเคชั่น Bing ขึ้นมา
    
  4. พิมพ์พยางค์ที่ต้องการค้นหาเข้าไป  ให้สังเกตุว่า จะมีกรอบแสดงคำที่แนะนำขึ้นมา
    
  5. กด Enter
  6. จะปรากฎผลของการค้นหานั้นขึ้นมา เลือกเว็บไซต์อันที่เกี่ยวข้องกับพยางค์ที่ท่านค้นหาเข้าไป

  7. Internet Explorer จะแสดงขึ้นมา และนำท่านไปยังรายการที่ท่านเลือกไว้