หมายเลข ID หัวข้อ : S500054620 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/11/2012

แอพพลิเคชั่น Map คืออะไร และมีวิธีการใช้อย่างไร ?

แอพพลิเคชั่น Map คืออะไร และมีวิธีการใช้อย่างไร ?

  แอพพลิเคชั่น Map เป็นแอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งมาให้ในเครื่องของ Microsoft ที่จะอนุญาตให้ท่านทำการหาสถานที่ที่ท่านกำลังหาอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  1. จากหน้าจอ Start  เปิด Charms ขึ้นมา โดยการวางเคอร์เซอร์ไว้ที่มุมขวาบนสุดหรือมุมขวาล่างสุด
    
  2. เลือกที่ Search
  3. เลือกที่ Maps
    
  4. เลือกที่ "Allow" ถ้า "Can Maps use your location" ปรากฎขึ้นมา
    
  5. แผนที่ต่าง ๆ จะแสดงสถานที่อยู่ปัจจุบันของท่าน
    
  6. คลิกขวาและท่านจะเห็นตัวเลือกต่าง ๆ ต่อไปนี้:
   • Show Traffic
   • Map style
   • My Location
   • Direction
  7. เลือกที่ Direction เพื่อหาทิศทางเพื่อการเดินทางไปยังจุดหมาย
  8. ป้อนที่อยู่สำหรับ Point A และ Point B แล้วกดที่ enter
  9. ทิศทางต่าง ๆ จะแสดงขึ้นมา