หมายเลข ID หัวข้อ : S500054620 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 06/11/2012

แอพพลิเคชั่น Map คืออะไร และมีวิธีการใช้อย่างไร ?

แอพพลิเคชั่น Map คืออะไร และมีวิธีการใช้อย่างไร ?

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

แอพพลิเคชั่น Map เป็นแอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งมาให้ในเครื่องของ Microsoft ที่จะอนุญาตให้ท่านทำการหาสถานที่ที่ท่านกำลังหาอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 1. จากหน้าจอ Start  เปิด Charms ขึ้นมา โดยการวางเคอร์เซอร์ไว้ที่มุมขวาบนสุดหรือมุมขวาล่างสุด
   
 2. เลือกที่ Search
 3. เลือกที่ Maps
   
 4. เลือกที่ "Allow" ถ้า "Can Maps use your location" ปรากฎขึ้นมา
   
 5. แผนที่ต่าง ๆ จะแสดงสถานที่อยู่ปัจจุบันของท่าน
   
 6. คลิกขวาและท่านจะเห็นตัวเลือกต่าง ๆ ต่อไปนี้:
  • Show Traffic
  • Map style
  • My Location
  • Direction
 7. เลือกที่ Direction เพื่อหาทิศทางเพื่อการเดินทางไปยังจุดหมาย
 8. ป้อนที่อยู่สำหรับ Point A และ Point B แล้วกดที่ enter
 9. ทิศทางต่าง ๆ จะแสดงขึ้นมา