หมายเลข ID หัวข้อ : 00063001 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

วิธีการสร้าง HomeGroup ใน Windows 8

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

HomeGroup จะเป็นกลุ่มของเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือยูสเซอร์ต่าง ๆ ในเครือข่ายในบ้านหนึ่ง ๆ ที่จะอนุญาตให้ท่านทำการแบ่งปันไฟล์ รูปภาพ เพลง วิดีโอ เอกสาร และเครื่องพิมพ์ต่าง ๆ กับผู้คนอื่นในเครือข่ายในบ้านเครือข่ายเดียวกันได้.

ข้อสำคัญ:

 • หลังจากที่ท่านได้สร้าง HomeGroup ขึ้นมาแล้ว, ท่านจะต้องทำการเลือกไลบรารี่ต่าง ๆ (เช่น My Pictures หรือ My Documents) ที่ท่านต้องการจะแบ่งปันไว้ด้วย.
 • ท่านสามารถเลือกที่จะแบ่งปันหรือไม่แบ่งปันไลบรารี่ต่าง ๆ ณ เวลาใด ๆ ก็ได้.
 • จะมีเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ ระบบปฏิบัติการ Windows 8 หรือ Windows 7 เท่านั้นที่จะสามารถเข้าร่วมใน Homegroup นี้ได้.

ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อทำการเซ็ตอัพและตั้งค่าให้กับ HomeGroup.

 1. ชี้ไปที่ (แต่ยังไม่ต้องกดคลิก) มุมขวาล่างหรือมุมขวาบนของหน้าจอ, และจากนั้นให้กดคลิกเลือกไปที่ Settings.
  Image

  หมายเหตุ:  การใช้คีย์ผสมของ Windows Logo + I จะนำท่านไปสู่หน้าจอ Settings ได้เช่นกัน.

 2. ในหน้าจอ Settings, ที่มุมขวาล่าง, ให้คลิกที่ Change PC settings.
  Image
 3. ในหน้าจอ PC Settings, ให้คลิกที่แทป HomeGroup.
  Image
 4. ในแทป HomeGroup, ให้คลิกที่ปุ่ม Create.
  Image

  ข้อสำคัญ:

  • จะมี HomeGroup เพียงหนึ่งอันเท่านั้นที่จะมีได้ในหนึ่งเครือข่าย.
  • ถ้าหากมี HomeGroup อยู่แล้ว, ท่านจะมองไม่เห็นปุ่ม Create, แต่จะเห็นเป็นปุ่ม Join แสดงขึ้นมาแทน.
  • เพื่อที่จะเข้าร่วมวงกับ HomeGroup, ที่มีอยู่ ให้ใส่รหัสผ่านที่ถูกต้อง (หาได้จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เป็นตัวกำหนด HomeGroup นั้น) และจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Join.
   Image
 5. ในตอนนี้ระบบปฏิบัติการจะสร้าง HomeGroup ขึ้นมา และหน้าจอจะเปลี่ยนไปให้สามารถทำการเปลี่ยนแปลงการปรับตั้งต่อไปนี้ได้:
  • ในแทปของ HomeGroup, ใน Libraries and devices, ให้คลิกเพื่อทำการเลือกไลบรารี่หรือ อุปกรณ์ที่ท่านต้องการจะแบ่งปันหรือไม่ทำการแบ่งปัน.
   Image
  • ใน Media devices, ให้คลิกไปที่ ฟีเจอร์นี้ให้เป็น On เพื่อที่จะเป็นการอนุญาตให้อุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งหมดในเครือข่ายนั้นเข้าถึงคอนเทนท์ที่ท่านได้ตั้งไว้ให้แบ่งปันได้.
   Image

   ข้อสำคัญ: ฟีเจอร์นี้จะต้องทำการตั้งค่าไว้ให้เป็น On ถ้าท่านต้องการจะสตรีมมีเดียผ่านเครือข่าย ไปให้กับอุปกรณ์ที่รองรับ DLNA ได้.

  • ใน Membership, จะมีการแสดงรหัสผ่านของ HomeGroup นั้นขึ้นมาให้.
   Image

   หมายเหตุ:  ขอแนะนำให้ท่านจดจำ, โดยการเขียนหรือเก็บบันทึกรหัสผ่านนี้ไว้ในบางรูปแบบ เนื่องจากรหัสผ่านนี้จะต้อง มีการจัดเตรียมให้และใช้โดยเครื่องคอมพิวเตอร์และยูสเซอร์อื่น ๆ ในการเข้าร่วมวงกับเครือข่ายนี้.

  • และเมื่อใดที่ท่านประสงค์จะออกจาก HomeGroup นี้, ท่านสามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่ม Leave.
   Image