หมายเลข ID หัวข้อ : S500054321 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/09/2012

วิธีการดูรูปภาพต่าง ๆ ออนไลน์จาก Picasa และ Facebook โดยใช้แอพพลิเคชั่น Album

วิธีการดูรูปภาพต่าง ๆ ออนไลน์จาก Picasa และ Facebook โดยใช้แอพพลิเคชั่น Album

  1. แตะที่ Apps & Widgets ที่อยู่ที่มุมขวาบน
     
  2. แตะที่ Album
     
  3. แตะที่ Online
    
  4. แตะที่ การปรับตั้งต่าง ๆ ที่อยู่ที่มุมขวาบน
  5. แตะที่ Online photos.
  6. ใส่เครื่องหมายถูก ให้กับ Picasa และ Facebook
    
  7. แตะที่ OK
  8. รูปภาพต่าง ๆ ที่ออนไลน์อยู่จาก Picasa และ Facebook ในตอนนี้ก็จะสามารถดูได้ในส่วนของ  Online
   /vaio/attachments/Tablet/511426/8.png