หมายเลข ID หัวข้อ : S500054321 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/09/2012

วิธีการดูรูปภาพต่าง ๆ ออนไลน์จาก Picasa และ Facebook โดยใช้แอพพลิเคชั่น Album

วิธีการดูรูปภาพต่าง ๆ ออนไลน์จาก Picasa และ Facebook โดยใช้แอพพลิเคชั่น Album

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

 1. แตะที่ Apps & Widgets ที่อยู่ที่มุมขวาบน
    
 2. แตะที่ Album
    
 3. แตะที่ Online
   
 4. แตะที่ การปรับตั้งต่าง ๆ ที่อยู่ที่มุมขวาบน
 5. แตะที่ Online photos.
 6. ใส่เครื่องหมายถูก ให้กับ Picasa และ Facebook
   
 7. แตะที่ OK
 8. รูปภาพต่าง ๆ ที่ออนไลน์อยู่จาก Picasa และ Facebook ในตอนนี้ก็จะสามารถดูได้ในส่วนของ  Online
  /vaio/attachments/Tablet/511426/8.png