หมายเลข ID หัวข้อ : S500053674 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/02/2012

วิธีการเซ็ตอัพบัญชีผู้ใช้งานอีเมล์แบบ Exchange Server โดยใช้แอพพลิเคชั่น Email ในเครื่อง Sony Tablet

การเซ็ตอัพบัญชีผู้ใช้งานอีเมล์แบบ Exchange Server โดยใช้แอพพลิเคชั่น Email ในเครื่อง Sony Tablet

  1. ในหน้าจอของ Account setup ให้แตะเพื่อเลือกที่ปุ่ม Exchange
    
  2. ในหน้าจอของ Incoming server settings ให้ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ ทำการป้อนรายละเอียดข้อมูลการปรับตั้งที่จำเป็นของเซิร์ฟเวอร์สำหรับข้อความขาเข้า ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีนั้น แล้วให้แตะที่ปุ่ม Next
   /vaio/attachments/Tablet/481336/2.png
   หมายเหตุ: ท่านจะต้องทำการเลื่อนหน้านั้นเพื่อดูช่องต่าง ๆ ทั้งหมดสำหรับการปรับตั้งของเซิร์ฟเวอร์ที่จำเป็น 
  3. ในหน้าจอของ Account options ให้ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอทำการป้อนรายละเอียดข้อมูลการปรับตั้งของเซิร์ฟเวอร์สำหรับข้อความขาออกที่จำเป็น ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีนั้น แล้วให้แตะที่ปุ่ม Next
   /vaio/attachments/Tablet/481336/2.png 
  4. ในหน้าจอ Your account is set up ให้ป้อนชื่อของบัญชี (ตัวเลือก) และชุดของชื่อที่จะให้แสดงในข้อความที่ส่งออก (บังคับ) โดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ แล้วให้คลิกที่ปุ่ม Next
   /vaio/attachments/Tablet/481336/2.png 
  5. การเซ็ตอัพของแอพพลิเคชั่น Email ในตอนนี้จะสิ้นสุดลง และท่านจะเห็น Inbox ของท่านแสดงขึ้นมา
   /vaio/attachments/Tablet/481336/2.png