หมายเลข ID หัวข้อ : S500053672 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/02/2012

วิธีการเซ็ตอัพบัญชีผู้ใช้งานอีเมล์แบบ POP3 โดยใช้แอพพลิเคชั่น Email ในเครื่อง Sony Tablet ให้สำเร็จ

การเซ็ตอัพบัญชีผู้ใช้งานอีเมล์แบบ POP3 โดยใช้แอพพลิเคชั่น Email ในเครื่อง Sony Tablet ให้สำเร็จ

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

 1. ในหน้าจอของ Account setup ให้แตะเพื่อทำการเลือกปุ่ม POP3 
   
 2. ในหน้าจอ Incoming server settings  ให้ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอทำการป้อน รายละเอียดการปรับตั้งของเซิร์ฟเวอร์สำหรับข้อความขาเข้า ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้งานนั้น แล้วให้แตะที่ปุ่ม Next 
  หมายเหตุ: ท่านจำเป็นต้องเลื่อนหน้านั้นเพื่อดูช่องต่าง ๆ ของการปรับของเซิร์ฟเวอร์สำหรับข้อความขาเข้าที่ต้องการทั้งหมด
  /vaio/attachments/Tablet/481323/2.png 
 3. ในหน้าจอของ Outgoing server settings ให้ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอทำการป้อน รายละเอียดของการปรับตั้งของเซิร์ฟเวอร์สำหรับข้อความขาออกที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้งานนั้น แล้วให้แตะที่ปุ่ม Next 
  /vaio/attachments/Tablet/481323/2.png 
 4. ในหน้าจอ Account options  ให้แตะเพื่อเลือกตัวเลือกทั้งหมดของบัญชีอีเมล์นั้นที่ท่านต้องการจะให้ทำงาน แล้วให้แตะที่ปุ่ม Next 
  /vaio/attachments/Tablet/481323/2.png 
 5. ในหน้าจอ Your account is set up  ให้ป้อนชื่อบัญชี (ตัวเลือก) และชุดของชื่อที่จะใช้แสดงกับข้อความที่ส่งออก (บังคับ) โดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ แล้วให้แตะที่ปุ่ม Next 
  /vaio/attachments/Tablet/481323/2.png 
 6. การเซ็ตอัพของแอพพลิเคชั่น Email ก็จะเสร็จสิ้น และ Inbox ของท่านจะแสดงขึ้นมา
  /vaio/attachments/Tablet/481323/2.png