หมายเลข ID หัวข้อ : S500053672 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/02/2012

วิธีการเซ็ตอัพบัญชีผู้ใช้งานอีเมล์แบบ POP3 โดยใช้แอพพลิเคชั่น Email ในเครื่อง Sony Tablet ให้สำเร็จ

การเซ็ตอัพบัญชีผู้ใช้งานอีเมล์แบบ POP3 โดยใช้แอพพลิเคชั่น Email ในเครื่อง Sony Tablet ให้สำเร็จ

  1. ในหน้าจอของ Account setup ให้แตะเพื่อทำการเลือกปุ่ม POP3 
    
  2. ในหน้าจอ Incoming server settings  ให้ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอทำการป้อน รายละเอียดการปรับตั้งของเซิร์ฟเวอร์สำหรับข้อความขาเข้า ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้งานนั้น แล้วให้แตะที่ปุ่ม Next 
   หมายเหตุ: ท่านจำเป็นต้องเลื่อนหน้านั้นเพื่อดูช่องต่าง ๆ ของการปรับของเซิร์ฟเวอร์สำหรับข้อความขาเข้าที่ต้องการทั้งหมด
   /vaio/attachments/Tablet/481323/2.png 
  3. ในหน้าจอของ Outgoing server settings ให้ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอทำการป้อน รายละเอียดของการปรับตั้งของเซิร์ฟเวอร์สำหรับข้อความขาออกที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้งานนั้น แล้วให้แตะที่ปุ่ม Next 
   /vaio/attachments/Tablet/481323/2.png 
  4. ในหน้าจอ Account options  ให้แตะเพื่อเลือกตัวเลือกทั้งหมดของบัญชีอีเมล์นั้นที่ท่านต้องการจะให้ทำงาน แล้วให้แตะที่ปุ่ม Next 
   /vaio/attachments/Tablet/481323/2.png 
  5. ในหน้าจอ Your account is set up  ให้ป้อนชื่อบัญชี (ตัวเลือก) และชุดของชื่อที่จะใช้แสดงกับข้อความที่ส่งออก (บังคับ) โดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ แล้วให้แตะที่ปุ่ม Next 
   /vaio/attachments/Tablet/481323/2.png 
  6. การเซ็ตอัพของแอพพลิเคชั่น Email ก็จะเสร็จสิ้น และ Inbox ของท่านจะแสดงขึ้นมา
   /vaio/attachments/Tablet/481323/2.png