หมายเลข ID หัวข้อ : S500054282 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/09/2012

ฟังค์ชั่นต่าง ๆ ของ แอพพลิเคชั่น Album คืออะไรบ้าง ?

เรื่องแอพพลิเคชั่น Album

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

แอพพลิเคชั่น Album จะอนุญาตให้ยูสเซอร์ดูรูปภาพต่าง ๆ และยังให้ฟีเจอร์ต่าง ๆ ต่อไปนี้ด้วย:

  • ดูรูปภาพต่าง ๆ ออนไลน์จาก Facebook และ Picasa
  • เพิ่ม Geographic tags
  • แบ่งปันรูปภาพต่าง ๆ โดยใช้แอพพลิเคชั่นที่แตกต่างที่มีมากมาย