หมายเลข ID หัวข้อ : S500053673 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/02/2012

วิธีการเซ็ตอัพบัญชีผู้ใช้งานอีเมล์แบบ IMAP โดยใช้แอพพลิเคชั่น Email ในเครื่อง Sony Tablet ให้สำเร็จ

การเซ็ตอัพบัญชีผู้ใช้งานอีเมล์แบบ IMAP โดยใช้แอพพลิเคชั่น Email ในเครื่อง Sony Tablet ให้สำเร็จ

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

 1. ในหน้าจอของ Account setup ให้แตะเพื่อเลือกที่ปุ่ม IMAP 
   
 2. ในหน้าจอของ Incoming server settings ให้ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ ทำการป้อนรายละเอียดข้อมูลการปรับตั้งที่จำเป็นของเซิร์ฟเวอร์สำหรับข้อความขาเข้า ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีนั้น แล้วให้แตะที่ปุ่ม Next 
  /vaio/attachments/Tablet/481329/2.png
  หมายเหตุ: ท่านจะต้องทำการเลื่อนหน้านั้นเพื่อดูช่องต่าง ๆ ทั้งหมดสำหรับการปรับตั้งของเซิร์ฟเวอร์ที่จำเป็น
 3. ในหน้าจอของ Outgoing server settings ให้ใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอทำการป้อนรายละเอียดข้อมูลการปรับตั้งของเซิร์ฟเวอร์สำหรับข้อความขาออกที่จำเป็น ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีนั้น แล้วให้แตะที่ปุ่ม Next 
  หมายเหตุ: ท่านจะต้องทำการเลื่อนหน้านั้นเพื่อดูช่องต่าง ๆ สำหรับการปรับตั้งของเซิร์ฟเวอร์ที่จำเป็นทั้งหมด
 4. ในหน้าจอของ Account options ให้แตะเพื่อทำการเลือกตัวเลือกของบัญชีอีเมล์นั้นทั้งหมดที่ท่านต้องการจะเปิดใช้งาน แล้วให้แตะที่ปุ่ม Next 
  /vaio/attachments/Tablet/481329/2.png 
 5. ในหน้าจอ Your account is set up ให้ป้อนชื่อของบัญชี (ตัวเลือก) และชุดของชื่อที่จะให้แสดงในข้อความที่ส่งออก (บังคับ) โดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ แล้วให้คลิกที่ปุ่ม Next 
  /vaio/attachments/Tablet/481329/2.png 
 6. การเซ็ตอัพของแอพพลิเคชั่น Email ในตอนนี้จะสิ้นสุดลง และท่านจะเห็น Inbox ของท่านแสดงขึ้นมา
  /vaio/attachments/Tablet/481329/2.png