หมายเลข ID หัวข้อ : S500053670 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 14/02/2012

วิธีการเพิ่มบัญชีผู้ใช้งานอีเมล์ โดยใช้แอพพลิเคชั่น Email ใน Sony Tablet

การเพิ่มบัญชีผู้ใช้งานอีเมล์ โดยใช้แอพพลิเคชั่น Email ใน Sony Tablet

  ข้อสำคัญ:

  • จำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้งานอีเมล์ที่ใช้งานได้อยู่ เพื่อที่จะทำตามกระบวนการนี้ให้เสร็จสิ้น
  • ถ้าท่านพยายามที่จะเพิ่มบัญชีผู้ใช้งานอีเมล์ แบบ POP3  ท่านจะต้องทราบชื่อที่ถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ของเมล์ แบบ POP3 ของขาเข้าและขาออก และชนิดของความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์นั้น (ถ้ามี) ข้อมูลรายละเอียดเหล่านี้จะสามารถหาได้จากผู้ให้บริการบัญชีอีเมล์นั้น ๆ ซึ่งโดยทั่วไปก็คือผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (ISP)ของท่าน
  • ถ้าท่านพยายามที่จะทำการเพิ่มบัญชีของอีเมล์ แบบ IMAP  ท่านจำเป็นจะต้องทราบชื่อที่ถูกต้องของเซิร์ฟเวอร์ของเมล์แบบ IMAP ของขาเข้าและขาออก และชนิดของความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์ (ถ้ามี) ซึ่งข้อมูลรายละเอียดเหล่านี้จะหาได้จากผู้ให้บริการบัญชีอีเมล์ของท่านนั้น
  • ถ้าท่านพยายามที่จะเพิ่มบัญชีผู้ใช้งานอีเมล์แบบเซิร์ฟเวอร์ Exchange  ท่านจะต้องทราบ Exchange server Domain\Username และชื่อของเซิร์ฟเวอร์สำหรับขาเข้าและขาออกอย่างถูกต้อง และรายละเอียดข้อมูลของความปลอดภัย (SSL) ที่จำเป็นสำหรับการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ ข้อมูลรายละเอียดเหล่านั้นจะหาได้จาก Exchange server Network Administrator นั้น ๆ

  1. บนหน้าเดสทอป ให้แตะที่ไอคอน Home 
    
  2. ที่มุมขวาบนของหน้าจอเดสทอปของหน้าหลัก ให้แตะที่ไอคอนของ Apps 
   /vaio/attachments/Tablet/481299/2.png 
  3. ในหน้าจอ Apps  ให้แตะที่ไอคอนของ Email 
   /vaio/attachments/Tablet/481299/2.png
   หมายเหตุ: ถ้าท่านมีการเซ็ตอัพบัญชีผู้ใช้งานอีเมล์ไว้ก่อนหน้านี้แล้ว  แอพพลิเคชั่น Email จะเปิดไปที่หน้าจอของบัญชีนั้น ให้ทำตามขั้นตอนนี้เพื่อหาหน้าจอเซ็ตอัพบัญชีผู้ใช้งาน เพื่อที่ท่านจะสามารถเพิ่มบัญชีเพิ่มเติมเข้าไปได้ :
   1. ในมุมขวาบนของหน้าจอบัญชีผู้ใช้งานของอีเมล์ที่มีอยู่ ให้แตะที่ปุ่ม Menu  และให้แตะที่ Account settings. 
    /vaio/attachments/Tablet/481299/2.png 
   2. ในหน้าจอของ Account settings ในมุมขวาบน ให้แตะที่ Add account. 
    /vaio/attachments/Tablet/481299/2.png 
  4. ในหน้าจอของ Account setup  ให้ป้อน email address และ password โดยใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ
   /vaio/attachments/Tablet/481299/2.png 
  5. เมื่อได้ใส่ที่อยู่ของอีเมล์และรหัสผ่านที่ต้องการเข้าไปแล้ว ให้แตะที่ ปุ่ม Next 
  ณ จุดนี้กระบวนการนี้จะแตกต่างกันออกไปตามชนิดของบัญชีอีเมล์ที่กำลังทำการเซ็ตอัพ ให้เลือกชนิดของบัญชีที่เหมาะสมด้านล่างเพื่อทำตามกระบวนการเซ็ตอัพนี้ให้เสร็จสิ้น :