หมายเลข ID หัวข้อ : S500053462 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/09/2012

ไฟล์ฟอร์แมทใดบ้างที่ได้รับการรองรับโดย แอพพลิเคชั่น Music Player ?

ฟอร์แมทของไฟล์ที่ได้รับการรองรับโดย แอพพลิเคชั่น Music Player

  ชนิดไฟล์

  นามสกุล

  ตัวเข้า/ถอดรหัส

  บิตเร็ต

  อัตราการสุ่ม

  MP4

  .mp4 / .m4a / .3gp

  AAC-LC

  ได้ถึง 320

  8 / 11.25 / 12 / 16 / 22.05 / 24 / 32 / 44.1 / 48

  8 / 11.25 / 12 / 16 / 22.05 / 24 / 32 / 44.1 / 48

  ได้ถึง 128

  8 / 11.25 / 12 / 16 / 22.05 /24

  HE-AAC

  (SBR + PS)

  ได้ถึง 64

  8 / 11.25 / 12 / 16 / 22.05 / 24

  MP3

  .mp3

  MPEG1 Audio Layer3

  32 / 40 / 48 / 56 / 64 / 80 / 96 / 112 / 128 / 160 / 192 / 224 / 256 / 320

  32 / 44.1 / 48

  MPEG-2 Audio Layer 3

  8 / 16 / 24 / 32 / 40 / 48 / 56 / 64 / 80 / 96 / 112 / 128 / 144 / 160

  16 / 22.05 / 24

  WAV

  .wav

  LPCM

  (16bit / ตัวอย่าง)

  ได้ถึง 1536

  8.11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48

  ASF

  .wma

  Windows Media Audio 9.2

  ได้ถึง 320

  ชนิดของไฟล์