หมายเลข ID หัวข้อ : S500053462 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 10/09/2012

ไฟล์ฟอร์แมทใดบ้างที่ได้รับการรองรับโดย แอพพลิเคชั่น Music Player ?

ฟอร์แมทของไฟล์ที่ได้รับการรองรับโดย แอพพลิเคชั่น Music Player

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ชนิดไฟล์

นามสกุล

ตัวเข้า/ถอดรหัส

บิตเร็ต

อัตราการสุ่ม

MP4

.mp4 / .m4a / .3gp

AAC-LC

ได้ถึง 320

8 / 11.25 / 12 / 16 / 22.05 / 24 / 32 / 44.1 / 48

8 / 11.25 / 12 / 16 / 22.05 / 24 / 32 / 44.1 / 48

ได้ถึง 128

8 / 11.25 / 12 / 16 / 22.05 /24

HE-AAC

(SBR + PS)

ได้ถึง 64

8 / 11.25 / 12 / 16 / 22.05 / 24

MP3

.mp3

MPEG1 Audio Layer3

32 / 40 / 48 / 56 / 64 / 80 / 96 / 112 / 128 / 160 / 192 / 224 / 256 / 320

32 / 44.1 / 48

MPEG-2 Audio Layer 3

8 / 16 / 24 / 32 / 40 / 48 / 56 / 64 / 80 / 96 / 112 / 128 / 144 / 160

16 / 22.05 / 24

WAV

.wav

LPCM

(16bit / ตัวอย่าง)

ได้ถึง 1536

8.11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48

ASF

.wma

Windows Media Audio 9.2

ได้ถึง 320

ชนิดของไฟล์