หมายเลข ID หัวข้อ : S500053389 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/09/2012

มีฟอร์แมทใดบ้างของข้อมูลที่จะรองรับโดยแอพพลิเคชั่น Gallery ?

ฟอร์แมทของข้อมูลที่จะรองรับโดยแอพพลิเคชั่น Gallery

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

รูปภาพนิ่งที่รองรับฟอร์แมทต่าง ๆ ของข้อมูล:

ฟอร์แมทของข้อมูล (Data Format)

ขนาดสูงสุด (พิกเซล)

GIF

2000 x 2000

PNG

2000 x 2000

BMP

2000 x 2000

WBMP

2000 x 2000

JPEG

6048 x 4032

 

วิดีโอต่าง ๆ ที่รองรับฟอร์แมทต่าง ๆ ของข้อมูล:

ฟอร์แมทของข้อมูล (Data Format)

โปรไฟล์

ความละเอียดสูงสุด

บิตเร็ตสูงสุด(Mbps)

นามสกุล

H.263

Profile 0

704 x 576 (4CIF)

4

.mp4

.3gp

H.264 / AVC

Baseline Profile

1920 x 1080

18

.mp4

.m4v

.3gp

MPEG-4

Simple Profile / Advanced Simple Profile

1920 x 1080

10

.mp4

.3gp