หมายเลข ID หัวข้อ : S500053389 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 11/09/2012

มีฟอร์แมทใดบ้างของข้อมูลที่จะรองรับโดยแอพพลิเคชั่น Gallery ?

ฟอร์แมทของข้อมูลที่จะรองรับโดยแอพพลิเคชั่น Gallery

  รูปภาพนิ่งที่รองรับฟอร์แมทต่าง ๆ ของข้อมูล:

  ฟอร์แมทของข้อมูล (Data Format)

  ขนาดสูงสุด (พิกเซล)

  GIF

  2000 x 2000

  PNG

  2000 x 2000

  BMP

  2000 x 2000

  WBMP

  2000 x 2000

  JPEG

  6048 x 4032

   

  วิดีโอต่าง ๆ ที่รองรับฟอร์แมทต่าง ๆ ของข้อมูล:

  ฟอร์แมทของข้อมูล (Data Format)

  โปรไฟล์

  ความละเอียดสูงสุด

  บิตเร็ตสูงสุด(Mbps)

  นามสกุล

  H.263

  Profile 0

  704 x 576 (4CIF)

  4

  .mp4

  .3gp

  H.264 / AVC

  Baseline Profile

  1920 x 1080

  18

  .mp4

  .m4v

  .3gp

  MPEG-4

  Simple Profile / Advanced Simple Profile

  1920 x 1080

  10

  .mp4

  .3gp